top of page

Rapporter om flexibla energisystem och cirkulära flöden för material publiceras


Projektet FUTURE börjar gå mot sitt slut och vi sammanställer resultat och publicerar rapporter.


I projektet har vi undersökt hur energi och resurser kan användas så att så lite som möjligt går till spillo. Tekniker och verktyg har utvecklats och testats i sju innovativa fallstudier på både svenska och danska sidan. Ett flexibelt energisystem och cirkulära flöden för material har varit målet. Spillvärme och spillkyla måste tas tillvara och material måste återanvändas och återgå i nya kretslopp.


Rapporter och webbinarier som hållits inom projektet hittar du HÄR>>


Alla rapporter är inte klara än, vi uppdaterar sidan efterhand.


Projektet FUTURE finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.Commentaires


bottom of page