top of page

Fyra metoder för insamling av plast jämförda

I en rapport inom projektet Circular Ocean-bound Plastic jämförs fyra olika metoder för att samla in makroplast i vattendrag och hav: manuell insamling, bommar/barriärer, tunnor och drönare. Rapporten konstaterar samtidigt att det är mer effektivt att minska nedskräpningen vid källan än att förlita sig på insamling av plastavfallet som en lösning på problemet.


Att bestämma den bästa metoden för att samla in plastavfall är inte lätt men rapporten ger en överblick av fördelar och nackdelar med de olika metoderna. Faktorer som vattendragets geografi, flödeshastighet, vindförhållande, om det finns fartygstrafik eller inte och volymen av skräp har stor betydelse för vilken metod som är mest effektiv.


Till exempel kan en bom ge goda resultat i smala floder med konstant vattenflöde och minimalt med fartygstrafik. Den här tekniken kanske däremot inte är lämplig för bredare floder eller floder med tung fartygstrafik.


Ocean-bound Plastic Collection Methodology in Europe 2024
.
Download • 3.95MB

Comentários


bottom of page