top of page

Fyra nya styrelseledamöter

På årsmötet valdes fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen för Sustainable Business Hub. Långvariga trotjänare i både styrelsen, valberedningen och revisionen, avtackades.


Styrelsen kommer liksom tidigare år att bestå av åtta ledamöter från både näringslivet, offentlig verksamhet och akademi. Styrelsen får fyra nya ansikten i styrelsen, två ledamöter valdes om och för ytterligare två återstår två år på uppdraget.


Therese Fällman från Lunds kommun valdes till ny ordförande för den ideella föreningen.


Sara Bjärstorp, Axel Carstam, Christina Stafström, Malin Friis, Therese Fällman och Elise Lindahl
Sara Bjärstorp, Axel Carstam, Christina Stafström, Malin Friis, Therese Fällman och Elise Lindahl. Sofie Holmkvist och Ina Solemo saknas på bilden.

Ideella föreningens styrelseledamöter:

Elise Lindahl, FOJAB (nyval)

Sara Bjärstorp, Malmö universitet (nyval)

Ina Solemo, NODA Intelligent Systems (nyval)

Sofie Holmkvist, Malmö stad, Miljöförvaltningen (nyval)

Christina Stafström (omval)

Axel Carstam (omval)

Malin Friis (valdes för en tvåårsperiod 2023)

Therese Fällman (ordförande) (valdes för en tvåårsperiod 2023)


Avtackningar

På mötet avtackades Göran Mathiasson som suttit sex år i styrelsen varav fem som styrelseordförande. Markus Paulsson avgick i år efter femton år som ordförande i valberedningen. Thomas Björklund lämnade över stafettpinnen efter att varit revisor för ideella föreningen ända sedan starten.


Göran Mathiasson avtackades av Malin Friis. Thomas Björklund avtackades av Göran Mathiasson. Markus Paulsson avtackades av Göran Mathiasson.


Avgående styrelseledamöter; Moa Dahlman Truesdale, Linda Clavier och Jonas Kamleh kunde inte delta på årsstämman och avtackades med en gåva till SOS Barnbyar.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page