top of page

Gröna väggar på P-hus i Malmö inventerade - prästkragar trivs

Uppdaterat: 19 okt. 2020


Efter en tuff sommar med mycket sol och lite regn och inkörningsproblem med bevattningen, gjordes i veckan en inventering av de gröna väggarna på P Malmös parkeringshus Anna och Godsmagasinet. Väggarna sattes upp under sommaren 2019 och har en sammanlagd yta om 600 kvm fördelat på fem väggar. Under inventeringen undersökte Helen Johansson från Scandinavian Green Roof Institute och Tobias Emilsson från SLU, hur väl växterna täcker väggarna, antal arter som klarat sig och hur det ser ut med djurlivet.


- Det är tydligt att växter som prästkrage, nävor, olika törelsorter och gräs trivs mycket bra. Trots att förhållandena inte varit optimala kan vi konstatera att det blommat fint under hela säsongen, från april till oktober. Jag har fått många positiva kommentarer om de blommande väggarna. Folk tycker det är skönt med grönt i den hårda stadsmiljön, berättar Helen Johansson som också noterade att i princip inget ogräs alls etablerat sig efter lite drygt ett år.


Under inventeringen syntes en hel del insekter och också spår av dem, t ex spindelnät. Både blomflugor och fjärilar syntes bland växterna. Flertalet av fågelholkarna var dock inte bebodda.


Nästa inventering kommer att göras under våren.


Väggarna har levererats av Butong och består av ihålig betong där ett stort antal olika växter, bland annat från den svenska floran, har planterats. Ett system för att fånga upp dagvatten från parkeringshuset har också installerats.


Mätningar och utvärdering av väggarna görs inom projektet Blue Green City Lab som delvis finansieras av Vinnova.
bottom of page