top of page

Greater Copenhagen Green Deal – ska boosta innovationer inom grön tillväxt

PRESSMEDDELANDE

Förnybar energi, energieffektivitet, cirkulär ekonomi och klimatanpassning är de fokusområden som fyra innovationsforum kommer att inrikta sig på i det nyligen godkända EU-Interregprojektet Greater Copenhagen Green Deal.


Bakom projektet står ett starkt danskt-svenskt konsortium bestående av: Copenhagen Capacity som projektledare, två av de nya danska klustren; Energy Cluster Denmark och miljökluster CLEAN (Danmarks miljökluster), Greater Copenhagen Committee samt svenska Sustainable Business Hub och Invest in Skåne. Region Skåne, Region Halland och Greater Copenhagens EU-kontor i Bryssel stödjer projektet ekonomiskt.


– Det gläder mig att vi och våra medlemmar får ännu bättre möjligheter att bidra i arbetet med att stärka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle som bygger på fördjupade samarbeten inom svenska och danska styrkeområden. Jag ser verkligen fram emot att köra igång projektet, säger Håkan Rosqvist, vd på Sustainable Business Hub.


Projektet ska bidra till att utveckla nya lösningar för en grön tillväxt genom att skapa strategiska samarbeten mellan företag, akademi, offentlig sektor, samt andra relevanta aktörer i Greater Copenhagen. Tillsammans ska aktörerna utveckla och leverera nya lösningar. Parallellt ska projektet attrahera utländska företag och talanger för att stödja behovet av spetskompetens till den gröna tillväxten. Projektbudgeten är på ca 9 miljoner danska kronor och kommer att löpa över knappt två år.


Målet är att denna fokuserade insats på lång sikt ska göra Greater Copenhagen till en ledande region inom grön tillväxt och bana väg för nya exportmöjligheter samt attrahera ytterligare investeringar och talanger. Projektet kommer att påbörja processen genom att bilda strategiska partnerskap och innovationsutveckling mellan offentlig sektor, privata bolag och akademi. På så sätt kan starka innovationskonsortier skapas och vidareutvecklas med de möjligheter som finns framöver i EU:s Green Deal där 30 miljoner Euro har avsatts för grön tillväxt under 2021-2027.


– Projektet möjliggör en kickstart för de innovationsområden som har identifierats inom Greater Copenhagen-samarbetets Gröna Charter. Nu får vi chans att samla relevanta aktörer för att ytterligare skapa tillväxt genom svensk-dansk forskning och innovation och samtidigt sätta Greater Copenhagen på världskartan som en metropol för gröna innovationer, säger Invest in Skånes vd Ulrika Ringdahl.


Medfinansiärerna Region Skåne och Region Halland ser stor utvecklingspotential i detta projekt och är glada över beslutet.

– Vi är väldigt glada för att vår projektidé beviljats medel. Det kommer ge oss ytterligare möjligheter att förstärka vårt arbete med grön tillväxt. Vi ser också detta projekt som en nyckel i vårt arbete med att implementera The Greater Copenhagen Green Charter, säger Jens Sörvik, enhetschef på miljöavdelning för regional utveckling, Region Skåne


Vi i Region Halland ser mycket fram emot att delta i ett av de första reella samarbetena inom Greater Copenhagen Green Charter, säger Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef, regional utveckling, Region Halland

Comments


bottom of page