top of page

ICN Passport underlättade kontakter i Sydafrika


Clara Norell är med sitt företag Xpressyourself ny medlem i Sustainable Business Hub. I veckan kom hon hem från en resa till Sydafrika. Med hjälp av ICN Passport kunde hon få hjälp av miljötekniknätverket Green Cape med både kontorsplats, informationsinhämtning och bokning av relevanta möten.Vad gjorde du i Sydafrika? Jag var inbjuden som talare och rundabordsdeltagare till CannaTech Global Summit för att diskutera den globala leverans- och värdekedjan kring industrihampa. Jag hade även det roliga uppdraget, av Sustainable Business Hub, inom ramen för Urban Magmas internationaliseringsområde, att undersöka samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Sydafrika kring: vatten, sanitet, förnybar energi och fossilfritt byggande. Jag hade också i uppdrag att identifiera långsiktiga affärsmöjligheter för Sustainable Business Hubs medlemmar.


Vilken hjälp hade du av Green Cape? Först och främst deras faciliteter och kontaktnät. Det var toppen att ha tillgång till ett fräscht kontor mitt i stan med skyddad parkering och skuggad uteplats. Green Cape introducerade mig för nyckelaktörer på Sydafrikas industrihampamarknad. De bokade möten till mig en hel dag, möten som jag kunde ha i deras boardroom. Det underlättade mycket. Dels fick jag första kontakten genom Green Cape och dels sparade jag mycket tid genom att slippa köra runt i Kapstadens trafikstockning för att ta mig från möte till möte.


Är det något du inte kunnat ordna själv? Jag hade redan identifierat några av aktörerna men det ökade klart mina möjligheter att få till mötet genom att Green Cape på sätt och vis filtrerar relevans och seriositet. Jag fick viktig information som gjorde att diskussioner och fokusområden för den verksamhet jag vill starta i Sydafrika fick en ny vändning.  Eftersom hampamarknaden just är i sitt uppstartande i landet, och vi är en del av den spännande processen, är det först en del lagar och förordningar som behöver förtydligas av och för berörda parter.


Vad skulle du vilja säga till någon som vill prova ICN Passport? Det ger en unik möjlighet att få tillgång till data om hållbar energi, vatten, sanitet, byggande och avfallshantering. Du får tillgång till ett enormt kontaktnätverk. Du får också tillgång till ett kontor där de anställda är öppna och villiga att dela med sig av värdefull information. Tänk på att ju längre tid kontoret har på sig att förbereda sig inför din ankomst desto större är chansen att de kan arrangera värdefulla möten.


Vad händer nu? Jag ser undersökningen kring långsiktiga affärs-och samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Sydafrika som första steget på en lång och hållbar process. Jag skulle önska att nästa steg är att identifiera och kartlägga vilka av Sustainable Business Hubs medlemmar som är intresserade av att göra affärer med Sydafrika och Sub Saharan Africa.

Vad som händer med mig personligen och min verksamhet är att jag håller på att formera mig ihop med ett starkt team. Min dröm och vision är att bygga hållbara hampahus, byggda av hampa som odlats lokalt, med innovativa vatten-, sanitets- och energilösningar. Husen är tänkta för den fattigaste befolkningen i Sydafrika, de som idag erhåller kommunbyggda bostäder som ekonomiskt bistånd. Allt jag gör är ett steg i den riktningen.


Vill du ha kontakt med Clara Norell eller veta mer om hennes företag?

Comments


bottom of page