top of page

Innovationsupphandling utnyttjade alla parters styrkor på bästa sätt

Kan offentlig upphandling inspirera till och främja utveckling av produkter och tjänster? Det var frågan som ställdes i det webbinarium som arrangerades 18 april inom projektet BRINC. 


I en så kallad innovationsupphandlingen definierar den upphandlande enheten sina behov i termer av funktionskrav i stället för att hänvisa till standarder och anbudsgivarna (entreprenörerna) har möjligheten att presentera nya typer av lösningsmodeller i sina anbud. Andréa Swedenborg, projektledare för Diaccess-projektet i Växjö och en av talarna i webbinaret, sade:


- Det var ett inspirerande sätt att samarbeta, där alla parters styrkor utnyttjades på bästa sätt. Samarbeten över traditionella organisationsgränser ledde oss mot bättre lösningar, för invånare, samhället och alla inblandade parter.


Andréa Swedenborg summerade lärdomarna från projektet:

·       Säkerställ tillräckligt med tid för upphandlingsprocessen

·       Du upphandlar ett partnerskap – inte en produkt

·       Fokusera på behov och effekt – inte krav

·       Begränsa omfattningen under processen – men se till att du är innovativ!

·       Glöm inte att inkludera framtida underhåll och slutkontrakt redan i det första avtalet

·       Du upphandlar ett partnerskap men resultatet skall vara en färdig lösning


Emil Danielsson, VD för Klimator AB poängterade vikten av att vara medveten om individers, företags och organisationer ”comfort zones” och hur dessa kan utvecklas/förändras hos alla involverade under den tid innovationsprojektet löper. Han poängterade också vikten av att skapa en ”öppen” arena för att se utmaningarna, diskutera och lösa problemen samt att behandla olika synsätt längs vägen med respekt.


Malin Håkansson, advokat hos Advokatbyrån Sigeman & Co AB, gick igenom vad som gäller i samband med upphandlingar och hennes råd var; var proaktiv och förbered dig.


Projektet BRINC finansieras delvis av Europeiska unionens program Competetiveness of SMEs (COSME)

Projektlogotyp tillsammans med logotyp för finansiären Europeiska unionens program Competetiveness of SMEs (COSME)

Comments


bottom of page