top of page

Juryn utsedd till tävlingen Östersjön behöver din hjälp!

I samband med Meeting Point Urban Magma: Urban Innovation, arrangerar WMU och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdagen. Dagen avslutas med prisutdelning i tävlingen Östersjön behöver din hjälp.

Tävlingen består av fem kategorier:

1. Plaster - hur kan vi hindra olika former av plaster att nå Östersjön? Jury: Ann-Marie Camper, Emily Corcoran och Johan Hollander

2. Läkemedel - hur förhindrar vi att läkemedelsrester når Östersjön? Jury: Therese Eklund, Kerstin Hoyer och Marisa Punzi

3. Utsläpp från industri och avlopp - hur kan vi minska utsläppen av tungmetaller, syreförbrukande ämnen, olika miljögifter, kväve och fosfor till Östersjön? Jury: Krister Asplund, Agneta Leander och Linda Önnby

4. Havsmedvetenhet - hur kan vi öka förståelsen för vårt hav och våra vattendrag och skapa incitament för att minska utsläppen samt skapa hållbara beteendeförändringar hos invånare och besökare? Jury: Peter Arnfalk, Martin Kann och Elinor Hermansson

5. Ungdomstävling - har din klass en idé om hur Östersjön kan bli ett friskare hav? (priset delas ut kl. 11.30-12.30) Jury: Yasemin Arhan Modéer, Karl Erik Grevendahl och Jonas Pålsson

Samtliga jurymedlemmar presenteras HÄR>>

Commenti


bottom of page