top of page

Klimat, personal och moral skäl till att arbeta med hållbarhet

Planet People är det senaste företaget in i Sustainable Business Hub. Det drivs av Per-Olof Hall som är utbildad revisor inom ISO 26 000, har en utbildning inom FNs globala hållbarhetsmål men också i mindfulness. Allt hör ihop, menar Per-Olof.


Hej! PlanetPeople är ett konsultföretag som jobbar med frågor om arbetsmiljö och hållbarhet, eller hur skulle du beskriva det?

Jag vill säga att vi jobbar med hållbarhet, ett företags interna hållbarhet och dess externa hållbarhet. Med extern hållbarhet menar jag det ekologiska fotavtryck ett företag skapar och den sociala hållbarheten. Den interna hållbarheten är kopplad till hälsa och då är arbetsmiljön väldigt framträdande. Men det har också med jämställdhet att göra. Så jag vill säga att hållbarhet är det vi jobbar med och arbetsmiljön är en viktig del i det.


Vilka frågor är de vanligaste som företag vänder sig till er om?

Övergripande hållbarhetsfrågor. Just nu är det mycket om cirkulär ekonomi. Det är tydligt att kunder börjar ställa mer krav på företag att de ska jobba med hållbarhet. Och det har många företag gjort men däremot har de ofta inte dokumenterat det. Då kommer de till mig för hjälp.


Varför borde de vända sig till er?

Jag har väldigt bred kompetens inom hållbarhetsområdet. Den sträcker sig både inom den interna och den externa hållbarheten. Jag kan jobba både med det strategiska arbetet och gå på djupet inom olika områden. Om det behövs experter har jag det i mitt nätverk. Jag kan ta helhetsansvaret, jag kan se vad kunden själv kan göra, vad jag kan hjälpa till med och vad de behöver experter till.


Vilka är de tre viktigaste anledningarna till att man som företag ska jobba med hållbarhet menar du?

Klimatet är utan tvekan den viktigaste anledningen. Om vi inte gör något åt klimatkrisen kommer förutsättningar för att driva företag inte att finnas kvar. Alla företag måste ta sitt ansvar.


Det andra skälet är det ansvar man har gentemot sin personal som arbetsgivare. Vi måste se till att vi driver verksamhet på ett schysst och bra sätt. Vi måste också se till att personalen inte tar skada av att jobba hos en. Det gör dig också mer attraktiv som arbetsgivare.


Den tredje anledningen är att vi har ett moraliskt ansvar att se till att den verksamhet vi bedriver eller ansvarar för inte skadar andra människor. Den som köper produkter eller råvaror från ett annat land måste ta ett socialt ansvar och ställa krav på att det inte förekommer barnarbete, att verksamheten är säker för personalen. Det får till följd att det företaget ställer krav på sina underleverantörer som i sin tur ställer krav på sina.


Om man inte har jobbat med hållbarhet tidigare men vill starta nu, hur börjar man?

Om man vill arbeta med hållbarhet övergripande så tycker jag att de globala hållbarhetsmålen är en jättebra utgångspunkt. Du börjar med att identifiera vilka av de 17 målen som ditt företag påverkar. Säg att det blir framförallt 7-8 mål. Sedan kan du göra en väsentlighetsanalys och välja ut kanske 4 mål att jobba med. Det är viktigt att du inte kastar dig över allt på en gång utan att du tänker strategiskt.


Det finns också digitala verktyg man kan börja med såsom ansvarsfullt.se. Där börjar du med att svara på ett antal frågor för att få en bild av var du befinner dig i dag. För företag som har tillverkande verksamhet passar det extra bra.Kommentare


bottom of page