top of page

Klimatanpassning och energifrågor tas vidare i Greater Copenhagen Green

Uppdaterat: 16 dec. 2020

Arbetet med Greater Copenhagen Green, det gemensamma politiska visionsdokumentet om grön omställning, rullar vidare.


Under hösten har Sustainable Business Hub och intresserade organisationer i Greater Copenhagen gått samman inom områdena klimatanpassning respektive intelligenta och flexibla energilösningar. För båda områdena har Memorandum of Understanding skrivits där det fortsatta arbetet för att driva frågorna beskrivs. Dessa presenterades för Greater Copenhagens styrelse i november. På styrelsemötet diskuterades när arbetet med ytterligare områden ska starta och hur medlemmarna i Greater Copenhagen kan engageras.


Vill din organisation vara med och driva något av de initiativ som beskrivs i Greater Copenhagen Green? Kontakta Anna Tibbelin på anna.tibbelin@sbhub.se.Region Skåne övertar ordförandeskapet i Greater Copenhagen

Från 1 januari tar Region Skåne över ordförandeskapet i Greater Copenhagen från Region Själland. Ordförande blir Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande. På tjänstemannanivå kommer Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne, att leda arbetet. Region Skåne kommer att fortsätta sätta fokus på frågor som rör den gemensamma infrastrukturen, arbetsmarknaden och den gröna dagordningen.Greater Copenhagens styrelse:

 • Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland, Ordförande, Greater Copenhagen Committee

 • Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, Vice ordförande, Greater Copenhagen Committee

 • Frank Jensen, Overborgmester, Københavns Kommune, Vice ordförande, Greater Copenhagen Committee

 • Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, Region Halland, Vice ordförande, Greater Copenhagen Committee

 • Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

 • Henrik Fritzon, Regionstyrelsens 2:e vice ordförande, Region Skåne

 • Niels Hörup, formand, KKR Sjælland, borgmester, Solrød Kommune

 • Steen Christiansen, formand, KKR Hovedstaden, borgmester, Albertslund Kommune

 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

 • Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun

 • Evan Lynnerup, regionsrådsmedlem, Region Sjælland

 • Karsten Søndergaard, næstformand, KKR Hovedstaden, borgmester, Egedal Kommune

 • Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg stad

 • Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande, Kristianstads kommun

 • Martin Geertsen, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

 • Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande, Östra Göinges kommun samt ordförande i Kommunförbundet Skåne

 • Carsten Rasmussen, næstformand, KKR Sjælland, borgmester, Lejre Kommune

 • Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad (styrelseplatsen roterar årligen mellan Hässleholm, Landskrona och Trelleborg)

Commenti


bottom of page