top of page

Koljerns grund valdes för fossilfria förskolan Hoppet

Uppdaterat: 2 mars 2021


Foto: Ali Al-Sined, Göteborgs Lokalförvaltning


Strax innan jul lades husgrunden för Hoppet, förskolan i Göteborg som så långt det är möjligt ska bli fossilfri. Och då pratar vi hela kedjan från produktion av material till drift av förskolan. Istället för den traditionella betonggrunden valde Göteborgs stad att satsa på Koljern Nordics cirkulära lösning. Vi ställde några frågor till Henning Eliasson, VD för företaget om deras innovativa lösning.


Hej Henning!

Göteborgs stad valde er produkt till den fossilfria förskolan. Då blir man nyfiken på hur er lösning ser ut och hur den skiljer sig från en traditionell betonggrund. Vad säger du?

Skillnaden med Koljern-grund, konstruktionsmässigt, mot en traditionell "platta-på-mark" är att man använder en annan typ av isolering vilket ger grunden helt unika egenskaper. Foamglas, en typ av cellglas, är helt oorganisk, tål fukt, angrips varken av skadedjur eller mögel. Den är dessutom mycket trycktålig. Egenskaper som lämpar sig väl för en grund. Vi "ramar in" isoleringen i en patenterad konstruktion som sammantaget gör att betongen kan uteslutas.


Vilka är de främsta fördelarna med att välja er grund?

Den omställningen vi nu har påbörjat mot ett mer hållbart sätt att bygga kräver inte bara nya tekniker och material utan även ett annat sätt att tänka. Syftet med det vi gör är att bidra till en mer hållbar byggbransch, vilket vi gör genom att erbjuda konkreta lösningar, men även att visa vad som är möjligt tillsammans med kunder och partners. För oss är hållbarhet en kombination av teknisk prestanda och låg miljö- och klimatpåverkan. Vi valde att arbeta med Koljern-tekniken för att den redan nu är en mer hållbar lösning jämfört med konventionella metoder.


Som kund får man en grund som håller längre och som har bättre isolervärde över tid, med marknadens längsta garanti på 50 år. Man får en helt fukt-, mögel-, skadedjurs- och brandsäker konstruktion. Sammantaget leder det till en lösning som ger dig lägre energikostnad, bättre inomhusklimat, utan emissioner, och en försäkring mot framtida skador eller försämrad prestanda.

Vilka andra byggelement tillverkar ni?

Vårt fokus är husgrunder där vi erbjuder en ETA-godkänd lösning för främst träbyggnader upp till fem våningar. Vi tillverkar även terrass-element som kan användas för takterrasser, innergårdar och bjälklag. Väggar och tak finns också i vårt sortiment. Men den största miljönyttan och vårt fokus ligger på grunden.


Är det något särskilt man måste ta hänsyn till om man använder era produkter?

Koljern-grunden kan i de flesta fall ersätta traditionell betongplatta utan att man måste ta särskilda hänsyn. För våra andra produkter gäller att man måste vara införstådd med hur de fungerar för att anpassa design och planering redan från start.


Vad gör er lösning till ett hållbart val?

Det finns ingen bra definition av vad hållbarhet innebär, men något som är hållbart ska förbruka så lite resurser som möjligt. Ett sätt att uppnå detta är att använda återvunna material, men framförallt måste det man bygger hålla väldigt länge. Koljern-element består av Foamglas och lätt-stålbalkar, isoleringen från Foamglas använder ca 60-70 procent återvunnet glas. Koljern-grunden kan också återbrukas i sin helhet eller materialåtervinnas till 100 procent. På grund av den tekniska hållbarheten, behåller materialet också sina egenskaper, till exempel isolervärde, över tid. Det är det väldigt få material som gör.Comments


bottom of page