top of page

Låt ditt företag växa med hjälp av Fokus Tillväxt

Ibland är det svårt att veta var man ska börja. Är det mer personal som ska till? I så fall, vilken typ av kompetens? Kanske ert företag behöver digitaliseras, internationaliseras eller utveckla affärsmodellen? Eller ställa om till en grönare produktion. Fokus Tillväxt hjälper er att hitta nyckeln till lönsamhet, här och nu, och förser er med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar er någonting. Allt ni och ert företag behöver göra, är att vilja växa.Just nu är Fokus Tillväxt on Tour. 16 april kommer de till Ystad. Mer information här>>


Fokus Tillväxt är ett projekt Region Skåne initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, såsom Sustainable Business Hub, för att hjälpa skånska företag att växa och öka sin lönsamhet.

Comments


bottom of page