top of page

Lokal delning av värme och kyla

På ett studiebesök inom projektet Grön omställning i flerbostadshus besökte danska kommuner och fjärrvärmebolag Medicon Village i Lund för att höra hur E.ONs lokala lösning, Ectogrid fungerar.


På Medicon Village delar idag 17 byggnader spillvärme och spillkyla mellan sig. Mats Carselid på E.ON berättade att istället för att ha centrala värmepumpar och kylmaskiner är mindre maskiner installerade ute i de 17 byggnaderna. Till detta är en ackumulatortank kopplad. På grund av lågtemperatur har man kunnat använda oisolerade plaströr i systemet.


Nu väntar en betydligt större installation i London.コメント


bottom of page