top of page

Makroplast i Östersjön i fokus för nytt projekt

Makroplast utgör ett växande hot mot Östersjöns ekosystem. Varje år hamnar mellan 4 och 12 miljoner ton plast i havet och konsumtionen av plast ökar. Att bekämpa detta globala föroreningsproblem kräver internationella åtgärder. Circular Ocean-bound Plastic (COP), ett nytt Interreg-projekt, ska, med ett transnationellt partnerskap, tackla utmaningen genom att fokusera på insamling och återvinning av plast vid källan.Enligt European Environment Agency står landbaserade källor för 80 % av det marina skräpet varav ungefär 85 % är plast. De landbaserade källorna är bland annat stads- och landsbygdsaktiviteter som festivaler, industri, turism och uteserveringar. COP-projektet syftar till att ta itu med problemet vid källan genom att fokusera sin verksamhet på kuststäder och samla in plasten innan den kommer ut i Östersjön.


- Det brådskar att hantera makroplast i våra hav, och det kräver en samlad och internationell ansträngning för att hitta lösningar som är hållbara och effektiva, säger James Armor, Senior Project Manager på Clean.


Ju längre plasten finns kvar i havet, desto mer minskar dess återvinningsvärde då saltvatten och UV-ljus bryter ner den.


- Med stöd från Interreg kan vi ta oss an uppgiften och identifiera cirkulära lösningar för insamlad marin plast. Det är till nytta för både miljön och företagen i Östersjöregionen, säger James Armour, projektledare för Circular Ocean-bound Plastic.

 

Erfarna och kunniga partners samarbetar över nationella gränser för att möta den komplexa utmaningen

Clean – Danmarks vatten- och miljökluster, kommer att spela en nyckelroll som projektledare genom att utnyttja sitt nätverk av danska små och medelstora miljöteknikföretag, med Ocean Plastic Forum och Plast Center Denmark som bidrar med expertis och resurser för att angripa problemet.


Sustainable Business Hub i Sverige kommer också att involvera sitt nätverk av miljöteknikföretag, medan polska partners Gdansk Sports Center, University of Gdansk och Gdansk Water Foundation kommer att bidra med kunskap om Östersjön och plaståtervinning.


I Tyskland kommer Leibniz Institute for Baltic Sea Research och University of Rostock att bidra med kunskap om marin plast och dess användning med sin specialiserade kunskap inom hav och kustfloder och avfallshantering.

 

Om projektet

Projektet Circular Ocean-bound Plastic (COP) har fått cirka två miljoner euro i finansiering från Interreg South Baltic och har ett totalt värde om 2,5 miljoner euro. Projektet kommer att pågå till september 2026. EU-kommissionen anser att projektet är strategiskt viktigt för Interreg South Baltic och kommer att övervaka projektet.


Det övergripande syftet med projektet är att identifiera utmaningar och möjligheter för insamling, återanvändning och återvinning av havsbundet plastavfall genom att involvera små och medelstora företag, kunskapsinstitutioner och intressenter från Interreg-regionen.


Clean - Denmark's Water and Environmental Cluster är projektledare för COP. Övriga partners är: Ocean Plastic Forum, Plast Center Denmark, Sustainable Business Hub, Leibniz Institute for Baltic Sea Research, University of Rostock, University of Gdansk, Gdansk Water Foundation och Gdansk Sports Center.


För mer information om COP-projektet, besök http://circularoceanplastic.eu.Comments


bottom of page