top of page

Malmö vill göra Sege Park till förebild med koncept för förnybar energi

Uppdaterat: 12 apr. 2022

Intervju med Erik Ormegard, klimat- och energistrateg på Malmö stad och engagerad i projektet Smart Cities Accelerator+ (SCA+).


Hej Erik! Berätta, vad jobbar Malmö stad med i SCA+?

Hittills har vi huvudsakligen kollat på möjligheterna för samägande av förnybar energi med utgångspunkt i Sege Park. Målet är att ta fram ett koncept för samägande av förnybar energi som kan användas i Sege Park och som förhoppningsvis sedan kan spridas till andra områden i staden.

Vad innebär det konkret i det här fallet?

Sege Park är ett utbyggnadsområde i Malmö med höga målsättningar om hållbarhet, exempelvis att 40 procent av områdets elanvändning ska försörjas av förnybar energi producerad i Sege Park och ytterligare 40 procent utanför Sege Park. Förutom solcellerna på byggnaderna i Sege Park försöker vi därför tillsammans med E.ON och Internationella Miljöinstitutet få till solceller någon annanstans i Malmö och ett koncept som gör att den producerade elen kan tillgodoräknas i Sege Park.


Vad är er största utmaning med detta?

För att en markbaserad solcellsanläggning ska kunna löna sig behövs en stor yta och det är svårt att hitta i Malmö. Att utforma ett lämpligt koncept som rent administrativt möjliggör samägandet är också en utmaning. Vem ska göra investeringen i solcellsanläggningen och hur ska enskilda ägare av solcellerna ta del av elen som produceras? Det är exempel på frågor som vi försöker bemöta, men det finns flera goda exempel runtom i Sverige på hur det är möjligt.


Vad är fördelen med samägande av förnybar energi jämfört med att själv sätta upp solceller på taket?

Alla har inte råd eller rådighet att installera solceller på sitt eget tak. En solcellsanläggning kan vara en för stor investering eller så kan bostadsrättsföreningen kanske inte komma överens. Stora delar av Malmö betraktas dessutom som kulturhistoriskt värdefull miljö där solceller på tak står i konflikt med andra intressen. Därför kan samägande av förnybar energi på andra platser ge fler möjlighet att försörja sig själv med förnybar energi.


Varför engagerar sig Malmö stad som kommun i detta?

Att bidra till mer lokalt producerad förnybar energi är centralt för att uppnå stadens mål om att Malmö till 2030 ska försörjas av 100% förnybar och återvunnen energi.


Vad är nästa steg?

Att ta fram och presentera ett förslag för samägande av förnybar energi till aktörerna i Sege Park. Vid årsskiftet blev det dessutom möjligt att dela energi mellan byggnader i lokala nät, vilket blir ett parallellt spår som vi ska gräva mer i för att kunna öka nyttan av de solceller som planeras inom Sege Park.
Comments


bottom of page