top of page

Marknadsanalys för biokol framtagen

Kommuner har i dag organiska restprodukter i form av tång, gräsklipp, trädgårdsavfall, matavfall m m som kostar pengar att ta hand om. I Greater Bio undersöker vi vilka biomassor som kan användas för att producera energi och nya material och som ger lönsamhet.


I Helsingborg omvandlas park- och trädgårdsavfall till biokol i NSRs pyrolysanläggning. På samma gång som man tar hand om restavfall får man en stabil kolinlagring och också klimatsmart värme som går ut på fjärrvärmenätet.


Tillsammans med NSR har 2050 Consulting genomfört en första analys i Greater Bio, en marknadsanalys för biokol. I analysen dras bland annat slutsatsen att det finns ett ökat intresse för biokol men att det inte finns tillräckligt med kundunderlag ännu för större mängder.


Rapportförfattarna rekommenderar i analysen att aktörer fokuserar på att biokol används i anläggningsjordar. På medellång sikt bedöms marknaden för biokol som filter för rökgas- och läkemedelsrening vara mycket intressant.
Comentarios


bottom of page