top of page

MedCardApps – företaget som vill förbättra livskvaliteten för ugandier

Uppdaterat: 3 mars 2022

MedCardApps är det lilla företaget med den stora ambitionen att ge invånare i Östafrika tillgång till bättre vård. Deras del i det stora pusslet är ett digitalt journalhanteringssystem som inte kräver uppkoppling till internet för att fungera. När ett pappersbaserat journalhanteringssystem ersätts med ett digitalt minskar man de risker som följer med förlorade uppgifter om tidigare diagnoser och behandlingar och något så trivialt som svårlästa handstilar. Dessutom frigörs mer tid för att hjälpa patienter.Karin Sandström, CMO och Carl Danielsson, CTO på MedCardApps.


Försökt översätta papperssystem till digitalt system

Idén till företaget kom ur personliga upplevelser för ägaren, Philip Kilara. Phillip är ursprungligen från Uganda men boende i Danmark. När han var tillbaka i Uganda och hans mamma blev sjuk slogs han av skillnaderna i hur sjukvården fungerar. Han såg digitaliseringens fördelar och bestämde sig för att hjälpa mindre kliniker på landsbygden i Uganda att digitalisera deras journalsystem.


- Många system är anpassade för länder som har stabil tillgång till internet och personer som är datorvana. Vi har lagt mycket kraft på att få ett intuitivt användargränssnitt. Vi har också utgått från hur de jobbar med pappersjournaler och försökt att översätta det digitalt, berättar Karin Sandström, CMO på MedCardApps.

Systemet anpassat till att vårdcentral i Uganda har labb, apotek och tandläkare

- En typisk vårdcentral i Uganda, skiljer sig från en svensk och det har vi också fått ta hänsyn till. Förutom sjukvården har de ofta ett litet labb, ett litet apotek och en tandläkare på plats. Vi har studerat arbetsflödet på vårdcentralen för att kunna ersätta papperssystemet så friktionsfritt som möjligt, säger Carl Danielsson, CTO på MedCardApps.


Söker affärspartners som vill sponsra kliniker

Den stora utmaningen för att snabba på digitaliseringen av journalhanteringssystemen är pengar. Även om MedCardApps anpassat sin prissättning efter marknaden och bolaget inte drivs med vinstintresse är inköpet av IT-systemet ofta en kostnad som överstiger vad en klinik på den ugandiska landsbygden kan betala. En av MedCardApps idéer för att systemet ska kunna komma alla till godo är att hitta affärspartners som vill gå in och sponsra de kliniker som inte själva har råd med systemet.


- Vi skulle gärna se samarbetspartner inom till exempel läkemedelsindustrin, e-hälsobolag eller akademi och forskning. De borde kunna se fördelarna med att digitalisera journalsystemet. Idag är det till exempel mycket manuellt arbete när man ska vaccinera invånarna. Det skulle man kunna göra mycket mer effektivt, säger Carl.


- Men vi vänder oss såklart även till andra bolag som vill göra något inom CSR, bolag som, liksom vi, vill hjälpa till och förbättra livskvaliteten för ugandier, fyller Karin i.


Utvalda klinker arbetar uppsökande och ger råd om reproduktiv hälsa

MedCardApps har i skrivande stund valt ut två kliniker som de vill hitta sponsorer till. För deras sponsorprojekt har de valt att samarbeta med kliniker som arbetar i enlighet med vissa kriterier.


- Dessa kliniker arbetar med uppsökande verksamhet i sitt lokalsamhälle och informerar exempelvis om reproduktiv hälsa och hiv. De ger kostråd till nyblivna föräldrar, för att undvika undernäring och de tillhandahåller mödrahälsovård gratis eller till reducerat pris, berättar Karin.Vill utvidga till Zambia och komma in på offentliga kliniker

MedCardApps har fem medarbetare i Sverige och två i Uganda. Från Sverige sköts utvecklingen av systemet samt kommunikation och marknadsutveckling. Det ugandiska teamet sköter verksamheten på plats med installationer, utbildning och teknisk support. De känner till behoven, marknaden och affärskulturen. Så småningom hoppas företaget kunna ha ett lokalkontor även i Zambia där man haft ett pilotprojekt på ett regionalt universitetssjukhus.


- Nu jobbar vi mest mot privata kliniker. Privata kliniker startas och drivs ofta av läkare själva. Det betyder att de har personligt engagemang i verksamheten och det innebär också kortare beslutsvägar. Vi slipper dessutom korruption, vilket vi har nolltolerans för i bolaget. Vi vill gärna också komma in på de offentliga klinikerna. En del i det är att få ett godkännande från Hälsoministeriet och andra myndigheter, säger Carl när han blickar framåt.


Vill du veta mer om eller komma i kontakt med MedCardApps? Gå till http://www.medcardapps.org
Comments


bottom of page