top of page

Medlemsföretag hittade möjlig distributör direkt på första mötet


Fem medlemsföretag träffade förra veckan ett polskt konsortium i ett marknadsdialogmöte arrangerat av Sustainable Business Hub. Syftet med mötet var att matcha konsortiet med företag med nya energieffektiva lösningar för nya och befintliga byggnader och fastigheter i Warszawa. På mötet deltog bland annat Nils Lekeberg från Enjay. Vi ställde några frågor till Nils efter mötet för att höra vad ett möte av den här typen kan ge ett medlemsföretag.

Vad var din förväntan/förhoppning med att delta i mötet? Att få en första kontakt mot en ny marknad, en kontakt med en spelare som uppskattningsvis hade god insyn i strukturerna runt vår direkta målgrupp. Initialt var förväntningen att kunna få en överblick på marknaden och påbörja analysarbetet med hur marknaden skulle kunna bearbetas. Konsortiet verkade, exempelvis genom att ha sökt samarbete med Sustainable Business Hub, vara engagerade i energieffektivisering och bara att ha bokat mötet borgade för en proaktiv inställning.

Vad tycker du att mötet gav? Ju längre mötet led, desto tydligare blev det att konsortiet är en spelare som vi på Enjay är villiga att testa som distributör för Polen, kanske till och med som exklusiv partner för marknaden om vi kan komma överens om en robust plan. Det var tydligt att de direkt förstod vår produkts fördelar och att de hade en djuplodande förståelse för hur marknaden skulle kunna bearbetas och hur de potentiella kunderna skulle reagera på de olika argumenten. De har också utarbetat en strategisk plan som innebär att de ska utöka sitt marknadserbjudande genom att ta in ett litet antal utvalda produkter som komplement till sina nuvarande konsulttjänster, för denna plan finns resurser i form av säljare och projektledare avsatta redan.

Har ni bestämt något nästa steg? Så fort Enjay har material färdigt på engelska planerar vi för ett uppstartsmöte där Enjay besöker Warszawa och vi genomför ett par sambesök hos kunder, konsulter och installatörer för att fördjupa kunskapen om marknaden och starta upp konsortiets säljarbete med en längre workshop. Uppskattningsvis ligger det mötet i slutet av februari, eller i början av mars.

Vad är intressant med den polska marknaden? Faktum är att konsortiet gjorde Polen intressant för oss – utan deras initiativ hade vi inte gjort några marknadsföringsinsatser gentemot Polen just nu. Men med deras presentation blev det också tydligt att de argument som är starka i Sverige och Norge, är ännu starkare i Polen, bland annat på grund av galopperande energikostnader. Den geografiska närheten är en fördel som gör att vi enklare kan hålla en tät besöksfrekvens.

Foto: Jesper Wirén och Nils Lekeberg, båda grundare av Enjay.

-----

Enjay är ett företag som har utvecklat en lösning som återvinner energi från restaurangventilation och återför den som värme till byggnaden. Till Enjays webbsida>>

Är ditt företag också intresserat av att bli medlem och delta på liknande möten? Kontakta:

Lars Persson Affärsutvecklare e-post: lars.persson@sbhub.se tfn: 073-334 76 31

Mötet arrangerades inom Urban Magma som ett led i arbetet med internationalisering. Urban Magma är delvis finansierat av Vinnova.

bottom of page