top of page

Modell för beräkning av koldioxidutsläpp testades

Åtta svenska kommuner testade förra veckan den databaserade simuleringsmodellen, CommitClimate Simulator, som tas fram i projektet CommitClimate. Syftet med modellen är att underlätta för en kommun att beräkna de totala koldioxidutsläppen inom kommunens gränser.

 

Kommunerna diskuterade tillsammans med Energikontor Syd och Sustainable Business Hub hur verktyget kan användas och nyttan av att kunna visa och visualisera för beslutsfattare hur olika åtgärder påverkar kommunens klimatavtryck.

 

Parallellt med kommunverktyget tas en enklare version fram där kommuninvånare ska kunna se hur åtgärder de gör påverkar kommunens klimatavtryck.


Simuleringsmodell för beräkning av koldioxidutsläpp

Projektet CommitClimate finansieras delvis av Baltic Sea Region. Läs mer om projektet här https://www.sbhub.se/commitclimate

Logotyp för CommitClimate och finansiärer Interreg Baltic Sea Region

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page