top of page

Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar

I dag, 31 maj, öppnar Region Skåne för intresseanmälningar för internationaliseringscheckar och digitaliseringscheckar för skånska företag.


En internationaliseringscheck kan du använda för att förbereda en satsning på en marknad utanför Sverige. Det var något skånska möbelföretaget David design hoppade på tidigare. De gick från noll till 26 procent i export efter internationaliseringssatsningen. Idag är de etablerade på den norska, finska och holländska marknaden.


En digitaliseringscheck ska hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system.


Läs mer om affärsutvecklingscheckarna och hör företagsledare berätta om nyttan de haft av checkarna här https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar

Comments


bottom of page