top of page

Nytt angreppssätt för ett mer miljövänligt och robust energisystem

För att minska klimatpåverkan och kunna nå det utpekade 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, måste alla delar i samhället agera för att fasa ut fossila bränslen och material. Inte minst energibranschen har en utmaning framför sig och det pågår flera initiativ för att skapa ett mer hållbart energisystem.


Ett av dessa initiativ är projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi. I e-Flex testas ett nytt angreppssätt på sjukhusområdet i Lund för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mer robust. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs och ett nära samarbete mellan energibolag och fastighetsägare. Både fjärrvärme, fjärrkyla och eleffekt kommer att handlas på plattformen.


David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen, presenterade förra veckan projektet på ett seminarium arrangerat av Utvecklingsplattform uppvärmning. En artikel med utgångspunkt från initiativen som presenterades är publicerad i Tidningen Energi. David Edsbäcker är intervjuad och berättar hur e-Flex kan bidra till ett mer flexibelt energisystem.

Samarbetsparter i projektet är Kraftringen, Region Skåne, Energy Opticon, Lunds universitet, RISE och Sustainable Business Hub. Projektet finansieras av ingående partners och Energimyndigheten.Comments


bottom of page