Projekt för ökat samarbete mellan SME och universitet beviljat

Uppdaterad: 2 sep 2020I mitten av sommaren kom beskedet att det interregionala projektet Öresund Match blev beviljat finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


Syftet med projektet är att skapa en gemensam ingång och gemensam support för företag i Öresundsregionen som vill samarbeta med universitet och kunskapsinstitutioner. Idag är det bara 10 procent av innovativa små och medelstora företag som har ett kunskapssamarbete. För att ändra på det kommer Öresund Match att granska 100 små och medelstora företag för att se vilket behov dessa har av samarbete och kunskap från olika kunskapsinstitutioner.

I projektet deltar på svenska sidan:

· Sustainable Business Hub

· IUC Syd

· Lunds Universitet

· Research Institutes of Sweden (RISE)

Och på danska sidan:

· REG LAB

· Cphbusiness

· Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

· Copenhagen Business School (CBS)

· Erhvervshus Hovedstaden

För mer information kontakta:

Håkan Rosqvist

VD

e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se

tfn: 0734-38 74 55


Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

Följ oss på sociala medier

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2021 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED