top of page

Projekt för ökat samarbete mellan SME och universitet beviljat

Uppdaterat: 2 sep. 2020I mitten av sommaren kom beskedet att det interregionala projektet Öresund Match blev beviljat finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


Syftet med projektet är att skapa en gemensam ingång och gemensam support för företag i Öresundsregionen som vill samarbeta med universitet och kunskapsinstitutioner. Idag är det bara 10 procent av innovativa små och medelstora företag som har ett kunskapssamarbete. För att ändra på det kommer Öresund Match att granska 100 små och medelstora företag för att se vilket behov dessa har av samarbete och kunskap från olika kunskapsinstitutioner.

I projektet deltar på svenska sidan:

· Sustainable Business Hub

· IUC Syd

· Lunds Universitet

· Research Institutes of Sweden (RISE)

Och på danska sidan:

· REG LAB

· Cphbusiness

· Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

· Copenhagen Business School (CBS)

· Erhvervshus Hovedstaden

För mer information kontakta:

Håkan Rosqvist

VD

tfn: 0734-38 74 55


Comentários


bottom of page