top of page

Projekt för att skapa resilient industri och hållbart energisystem i Malmö

Utmaningarna med elförsörjningen i Skåne och förändrad omvärld har ökat behovet av att skapa ett lokalt hållbart energisystem i Malmö. Här kommer det delvis Vinnovafinansierade projektet Malmö Energy Lab att spela en viktig roll. I Malmö Energy Lab kommer industri, offentliga organisationer och energibolag att samarbeta för att säkerställa en resilient industri som bidrar till ett hållbart och robust energisystem.


Malmö Energy Lab handlar både om att förse industrierna med en säker och hållbar energiförsörjning och om att industrierna blir komponenter i det framtida energisystemet och bidrar till samhället när det behövs. För att nå dit krävs ny teknik kombinerat med befintlig teknik och att beteenden kring energianvändning förändras. I Malmö Energy Lab kommer energilagrings- och flexibilitetslösningar att testas av och i industrierna i projektet, för att skapa ett energisystem som är mer hållbart och mindre sårbart. Tidigare har enskilda industrier satsat på lösningar som stärker deras verksamhet, i Malmö Energy Lab utforskas hur enskilda lösningar tillsammans kan stärka energisystemet.


Partnerskapet består av Sustainable Business Hub (projektledare), Region Skåne, E.ON, TEXEL, SYSAV, Uniper, Orion, RISE, Malmö stad och TePe.


- Malmö Energy Lab ger aktörer i Malmö väldigt goda förutsättningar att identifiera och arbeta med nya övergripande lösningar för energiförsörjningssäkerhet till industri och energiflexibilitet i energisystemet, säger Per-Johan Wik, projektledare för Malmö Energy Lab. Skåne har stora energiutmaningar och nya lösningar behövs för att komma till rätta med detta. Förhoppningen är att projektet ska ge lärdomar som kan ge nytta för hela Skåne.


- Vi ser fram emot att ingå i detta samarbete där staden och Malmös näringsliv kan utveckla resilienta och hållbara energisystem i hamnen och i andra delar av Malmö, säger Olle Anderberg, hamnstrateg på Malmö stad.


Projektpartnerna planerar för fyra olika tester:

-          Reservkraft och avbrottsfri kraft (UPS)

-          Batterilösning hos industri för resiliens och systemnytta

-          Installation för ökad elproduktion – Quench boiler

-          Restgas och restvärme till el genom stirlingteknik


För att skapa ett så bra energisystem som möjligt behöver man, redan innan en lösning implementeras, veta hur den påverkar energisystemet. I projektet kommer därför digital modellering att utvecklas som visar hur lösningarna kan användas på bästa sätt, samt skalas upp.


Malmö Energy Lab bygger vidare på projektet Energihamnen och utgår från ett missionsorienterat arbetssätt. Det finansieras delvis av Vinnova.

 

För mer information, kontakta:

Per-Johan Wik, projektledare

tfn: 073-334 76 33

Comments


bottom of page