top of page

Rekommendationer för att skapa värde av restbiomassor


Tre år med spännande tester och aktiviteter kring insamling och användning av biomassor i kommuner. Projektet Greater Bio är slut. Vi har lärt oss mängder och har samlat allt i en publikation direkt riktad till kommuner som vill skapa värde av restbiomassor såsom gräsklipp, parkavfall, tång och organiskt hushållsavfall. Vi har också tagit fram ett biomassaverktyg för kommuner.


Som vanligt innebär ny kunskap också ny kunskap om vad man mer behöver undersöka. Vi hoppas kunna nå ännu längre i ett kommande projekt.


Publikation med rekommendationer>>

Film om möjligheter med restbiomassor>>

Till Greater Bios webbsida>>bottom of page