Rosqvist lyfter skånska framgångar och utmaningar i Nationella innovationsrådet

PRESSMEDDELANDE


I dag, 7 april, håller Nationella innovationsrådet under ledning av statsminister Stefan Löfven ett regionalt möte för att bland annat diskutera innovation för hållbara städer. Sustainable Business Hubs VD, Håkan Rosqvist, är en av deltagarna på mötet.


- Jag kommer att dela med mig av hur vi som regionalt kluster jobbar med innovation för hållbara städer och hur vi kan hjälpa till och bidra i ett nationellt perspektiv, säger Håkan Rosqvist.


Håkan Rosqvist kommer också att lyfta den centrala roll som kommuner och regioner har för att driva innovationsarbetet framåt. Han kommer bland annat att presentera hur danska och svenska sidan samverkat när det gemensamma visionsdokumentet för grön omställning och hållbar tillväxt, Greater Copenhagen Green Charter, tagits fram och hur arbetet drivs framåt. Håkan hoppas också hinna lyfta skånska utmaningar såsom energiförsörjning och klimatanpassning.


För mer information, kontakta:

Håkan Rosqvist, VD, Sustainable Business Hub

tfn: 073-438 74 55

e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se

Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

Följ oss på sociala medier

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2021 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED