top of page

Så kan efterfrågan på el bli mer flexibel

Uppdaterat: 7 maj 2020När samhället växer och fler sektorer elektrifieras samtidigt som väderberoende elproduktion byggs ut skapas utmaningar i elförsörjningen. Ett sätt att möta den utmaningen är att göra efterfrågan mer flexibel. Vilken potential som finns, exempel på vad som gjorts och hur man kan bidra i flexibiliteten togs upp på ett webbinarium arrangerat av Sustainable Business Hub i samarbete med IUC Syd, Region Skåne och E.ON.

Mats Larsson har gjort en förstudie om möjligheterna att förverkliga potentialen till flexibel elanvändning i Skåne. Han framhöll under webbinariet att styrningen av laster för att öka flexibiliteten inte i första hand är en teknisk fråga. Rent tekniskt fungerar det bra. Det är snarare en fråga om att få med hushåll, företag och att skapa hållbara affärsmodeller.


Christoffer Isendahl och Sebastian Jansson från E.ON berättade om deras erfarenheter av handelsplattformen SWITCH som testats under ungefär ett år. På SWITCH köper man effekt dagen före leverans. I nästa fas vill man ansluta fler och kunna öppna för handel samma dag som leverans. E.ON söker efter fler som vill ansluta sig och fick flera intresserade under webbinariet.


I nästa steg kommer E.ON att ha två produkter för leverantörer av effekt, en kortsiktig där du som leverantör själv sätter pris och inte behöver garantera någon effekt och en långsiktig där du som leverantör har en garanterad inkomst oavsett avropad effekt.


Annah Håkansson och Daniel Iggström från Siemens förklarde hur fastigheter kan bli en viktig tillgång för att hålla balansen i efterfrågad och levererad effekt. I sina test har de koncentrerat sig på kommersiella byggnader eftersom de redan har byggnads- och automationssystem. I Finland har man testat flexibilitet i ett helt handelsområde för att komma upp i en kritisk mängd effekt. Ett enstaka ventilationssystem gör varken till eller från men får du volym i antal fastigheter kan de tillsammans bli en part i ett handelssystem.


Kraftringen kunde som både köpare och säljare i SWITCH ge synpunkter från båda håll på handelsplattformen. Håkan Skarrie berättade att de under vintern köpt flexibilitet vid två tillfällen och varit med och levererat flexibilitet genom bland annat tre större värmepumpar och Medicon Village. Håkan menade, mot bakgrund av att Kraftringen både är leverantör av el och värme, att de båda systemen kan stärka varandra.

---

Är din organisation intresserad av att delta i demo 2 av SWITCH och vill få mer information om hur du kan ansöka? Kontakta Christoffer Isendahl på christoffer.isendahl@eon.se.


Region Skåne undersöker möjliga insatser för att hur potentialen för flexibel elanvändning i hushåll, med fokus på styrning av värmelaster, kan uppnås. För att detta ska bli möjligt krävs bland annat ökad kunskap, spridning av styrutrustning, aktörer som aggregerar hushåll och tydligare incitament. Om din organisation är intresserad av att arbeta vidare med hur denna potential kan uppnås, ta kontakt med Ola Solér på ola.soler@skane.se.

Vill du veta mer om Sustainable Business Hub och bli medlem hos oss, kontakta Lars Persson eller läs mer här>>

Comments


bottom of page