top of page

ShareTex gör det möjligt att göra en schampoflaska av din utslitna tröja

Uppdaterat: 18 jan. 2022

Det började redan under doktorandstudierna på Lunds Tekniska Högskola 2019. Miguel Sanchis Sebastia utforskade om det går att skapa nytt värde av textilier som inte längre går att återbruka eller återvinna, dvs textilier som inte har något, eller ett begränsat ekonomiskt värde. Efter ett år konstaterade Miguel att de var något på spåren och ShareTex startades.

ShareTex’ lösning för att skapa värde grundar sig i att de bryter ner textilierna i sina minsta beståndsdelar. Det finns företag som bryter ner textilier till cellulosa men ShareTex går ett steg längre och bryter ner dem till glukos. Glukosen kan sedan användas för att producera kemikalier, plast, förpackningar och annat. Din utslitna tröja skulle med andra ord kunna bli en schampoflaska.


Vill samarbeta med företag uppströms och nedströms

Tekniken är nästan färdigutvecklad. ShareTex har gjort pilottester med goda resultat. Nu ligger fokus på att skapa samarbeten både uppströms och nedströms i värdekedjan för att få en helhetslösning.


- Uppströms behöver vi någon som kan samla in textilier och sortera på fibertyp och nedströms behöver vi företag som kan använda våra produkter som råvaror. Det kan vara företag inom till exempel plast- eller kemikalieindustrin, berättar Miguel Sanchis Sebastia.


Eftersom ShareTex kommer att använda textilier som inte kan återvinnas ser Miguel stora möjligheter för företaget. I dag används 100 miljoner ton textilfibrer varje år varav ungefär 90 procent går till deponi och förbränning.Har ni några konkurrenter?

- Det finns några företag som jobbar med textile-to-textile men vi är ensamma om end-of-life-valorisation, alltså när man inte längre kan återskapa textilfibrer av textilierna, säger Miguel och förklarar att det gör att ShareTex, till skillnad från andra, kan återvinna i princip vilka textilier som helst.


- Visst kan vi tillverka textiltrådar men vi kan erbjuda mer än så, vi ser oss som en leverantör av cellulosa eller socker. Målet är att någon annan ska tillverka tråden, eller plasten eller kemikalien. Textilavfallet är väldigt heterogent vilket betyder att vi behöver olika användningsområden om allt textilavfall ska kunna användas.


Läs mer om ShareTex här https://sharetex.com.

コメント


bottom of page