top of page

Skånefrö vände problem till nytta - generar värme och biokol

Uppdaterat: 19 okt. 2020

Ökade energikostnader när priset på olja sköt i höjden och stora mängder avrens från utsädesproduktionen som de fick betala för att bli av med. De problemen stod Skånefrö inför för femton år sedan. Genom att tänka cirkulärt och ha fokus på miljö och ekonomi samtidigt har Skånefrö blivit ett innovativt företag av stora mått. Förutom spannmålsutsäde och gräsfröproduktion är pellets av avrens, fjärrvärmenät och Sveriges enda EBC-certifierat biokol resultat som Skånefrö kan stoltsera med. Näst på tur är omvandling av konstgräsplaner till naturgräsplaner med biokol.(Skånefrös VD, Sven-Olof Bernhoff med företagets EBC-certifierade biokol. Anläggning av Gärsnäs AIS fotbollsplan med biokol i växtbädden samt färdigt resultat.)


Fröavrens blev till värme för byn Resan började med en idé om att ta tillvara fröavrenset och samtidigt producera förnybar energi. I ett EU-projekt utvecklades en metod för att göra pellets av restprodukterna från odlingarna. Genom att elda pelletsen fick Skånefrö både tillräckligt med värme till de egna anläggningarna, för att torka spannmål och för att värma hushåll och byggnader i närområdena i Tommarp och Hammenhög. Skånefrö byggde ett lokalt fjärrvärmenät som i dag drivs av ett av Skånesfrös företag, Bioagro AB


Klimatpositiva genom biokolsproduktion Det första steget gjorde Skånefrö koldioxidneutrala. Nu har de gått ett steg längre och blivit klimatpositiva. I sina nybyggda pyrolyspannor, Europas största, processas pelletsen och blir till biokol*. Det innebär att istället för att kolet släpps ut som koldioxid vid eldning, låses det i biokol, en produkt som används mer och mer vid planteringar på grund av sina goda egenskaper. Biokolet både ökar den fuktighetshållande förmågan, har en näringshållande förmåga, är bra för goda bakterier och svampar, ökar den vattenhållande kapaciteten samt kan rena dagvatten.


Vision om en allsvenska med alla matcher på naturgräs Ett annat användningsområde för biokol är fotbollsplaner av naturgräs. I projektet Rest till Bäst har Lunds kommun tillsammans med Skånefrö anlagt biokol i en fullskalig befintlig fotbollsplan. Efter detta har Gärsnäs AIS, anlagt Sveriges första nyanlagda fotbollsplan med biokol som blir Sveriges första klimatpositiva fotbollsplan. Skånefrö har siktet inställt på en allsvenska där alla seriematcher spelas på naturgräs 2025. Med ett tåligare gräs skulle man kunna förlänga säsongen på naturgräsplaner och på sikt gå ifrån konstgräsplaner. Då försvinner också problemet med konstgräsplanernas mikroplaster som hamnar i dagvattnet.


Ta bort läckage av mikroplaster Snart ger sig Skånefrö på nästa generations fotbollsplan. Helsingborgs stad och Skånefrö ska med bidrag från Naturvårdsverket göra om en konstgräsplan till en naturgräsplan. Omvandlingen görs på grund av att konstgräsplanen idag läcker mikroplaster till en bäck som rinner genom Barnens skog i Helsingborg.


Skånefrös biokol kommer att användas i fotbollsplanens växtbädd. Efter 216 jordförbättringsförsök har företaget kommit fram till att en växtbädd med biokol ger en mycket bra rotutveckling som genererar förutsättningar för kraftiga slitage. Det ger näring, en vattenhållande bädd och de bästa förutsättningarna för mikrolivet, för de goda bakterierna och svamparna. Dessutom kommer Skånefrö att använda tredje generationens gräs, rajgräs.


*Skånefrö Biokol är det första i Sverige som tilldelats European Biochar Certificate (EBC), den strängaste certifieringen för biokol. Som ytterligare ett bevis på kvaliteten utsågs biokolet i år till Elmia Graden Award, Årets Trädgårdsprodukt.


Rest till Bäst är delvis finansierat av Vinnova.
Comments


bottom of page