top of page

Solbruk på jordbruk sprids i Skåne

Solsambruk, eller ”agrovoltaics” på engelska, är mark som används som solcellspark samtidigt som den brukas för boskap eller odling. Lösningen kan vara ett svar på kampen om mark på Skånes landsbygd, där länet har ett stort effektbehov och efterfrågar hållbar elproduktion, samtidigt som jordbruksmarken är av toppkvalitet och avgörande för Sveriges beredskap.


Solsambruk på Kärrbo Prästgård, Västerås, där solceller kombineras med odling av gräs och klöver.


Föreläsningar för markägare

I projektet Photovoltaics for All har Solar Region Skåne och Sustainable Business Hub tillsammans med LRF arrangerat föreläsningar och studiebesök om solsambruk för skånska markägare.


- Det är ett misstag att tro att lantbrukare ser det som en fördel att inte kunna odla på ytor som används för en solcellspark, menar Erik Baeksted Jörgensen, VD på Råbelöfs Gods i Skåne.


- Samtidigt varierar det från fall till fall hur mycket man tjänar på att sambruka marken gentemot att enbart bygga solceller, berättade Bengt Stridh från Mälardalens universitet under en föreläsning med 25 lantbrukare i Sjöbo.Markägare besöker Svea Solars stora solcellspark utanför Sjöbo, arrangerat av Solar Region Skåne, LRF och Sustainable Business Hub i mars 2024.


Teknik och ekonomi varierar

De senaste solmodulerna placeras ofta vertikalt, med solceller på båda sidor. Genom att ställa dem i öst-västlig riktning får båda sidor lika mycket sol genom dagen vilket ökar den totala elproduktionen.


Det finns många lösningar för solceller i jordbruket – de kan bl.a. ställas med större avstånd, så djur kan beta och jordbruksmaskiner kan köra emellan. De kan också upphöjas med ställningar på flera meter för att fria upp marken för grödor. Varje lösning har fördelar och nackdelar, ekonomiskt, elproduktionsmässigt och jordbruksmässigt.


Juridiska förutsättningar

Mark som bebyggs med solmoduler kategoriseras i dag som industrimark av Skatteverket, vilket innebär att om man sambrukar mark för solceller och odling så kan markägaren inte få ut jordbruksbidrag. Å andra sidan väntas ofta vinster från elproduktionen väga upp för detta. Möjligheten att erhålla bidrag för solsambruk är något som bör utredas.


Är Agrovoltaics framtiden?

Det är troligt att fler pilotprojekt inom solsambruk kommer utvecklas efterhand som marknaden mognar och kunskaper ökar. Fler erfarenheter behövs t.ex. idag om vilka grödor som passar bäst tillsammans med solmoduler i det svenska klimatet.


Flera pilotprojekt om solsambruk utvecklas just nu i Skåne:


FAKTA

Om du vill undersöka möjligheter för solceller eller solsambruk så finns det stöd att få.

  • LRF har en solcellguide som är tillgänglig för LRF-medlemmar. Verktyget är en guide för överenskommelser mellan markägare och projektörer av solcellsanläggningar, som erbjuder en utgångspunkt vid diskussioner om arrende och avtal.https://www.lrf.se/las-mer/lrfs-solcellsguide/

  • Solar Region Skåne och Sustainable Business Hub har arrangerat föreläsningar om tekniklösningar, arrende och ekonomi kring solceller och agrovoltaics för markägare i Skåne inom projektet PV4All. Vill du veta mer om solceller och jordbruk i Skåne så har både Solar Region Skåne och LRF resurser och kontakter som tar dig vidare.

Comments


bottom of page