top of page

Sustainable Business Hub medlem i Nordic Biochar Network

Sustainable Business Hub har antagits som medlem i Nordic Biochar Network, ett nordiskt nätverk med syfte att öka och sprida kunskap om biokol. Sustainable Business Hub deltar i dag i två projekt kring biokol, Rest till Bäst och Greater Bio.


- Medlemskapet i Nordic Biochar Network ger oss en bra mötesplats för att utbyta kunskap och erfarenhet och hitta partners för framtida projekt om biokol, säger Cecilia Thapper, projektledare på Sustainable Business Hub och i projektet Greater Bio.


Grundtanken i projektet Rest till Bäst är att ta hand om organiska restprodukter och producera en nyttoprodukt, biokol. Biokolets egenskaper som växtsubstrat utvärderas både genom analyser av kolet och odlingsförsök. I projektet utvärderas även biokolets potential som kolsänka. Utveckling av affärsmodeller och identifiering av nya användningsområden för biokol för att göra det mer lönsamt att producera kolet ingår även det i projektet. Läs mer om Rest till Bäst.


I projektet Greater Bio undersöker vi vilka biomassor som kan användas för att producera energi och nya material och som ger lönsamhet. I fallet med biokol undersöker vi nyttan av denna och bedömer när biomassa bör omvandlas till biokol och energi framför biogas. Läs mer om Greater Bio.


Läs mer om Nordic Biochar Network och se webbinariet om biokol som Nordic Biochar Network och Greater Bio arrangerade i början av december.


Rest till Bäst finansieras delvis av Vinnova medan Greater Bio finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.Comentarios


bottom of page