top of page

Sustainable Business Hub samordnar Smart City Sweden i Skåne och Blekinge


Den nationella export- och investeringsplattformen ”Smart City Sweden” lyfter fram svenskt kunnande kring smarta och hållbara städer för en internationell marknad. I en ny stor satsning får Smart City Sweden regional representation och breddas till att lyfta fram svenskt kunnande över hela landet inom både miljöteknik, mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. Intresset för att genomföra besök på plats i Sverige från utlandet har hittills varit stort och nu ökar möjligheterna att gå från utländskt intresse till affärer för svenska företag.


Globalt sett ligger Sverige långt framme på området smarta och hållbara städer. Intresset för svenska lösningar är redan stort internationellt. Det nya regeringsuppdraget kring Smart City Sweden ger ökade möjligheter att sprida lösningar och kompetens om smarta och hållbara städer från hela landet.

Målet för Smart City Sweden är att öka antalet relevanta besök till Sverige, och det ska i sin tur bidra till att öka spridningen av svenska lösningar, öka exporten för svenska företag, och även bidra till att uppfylla FN:s globala mål till 2030.

Under 2019 byggs verksamheten ut till att omfatta sex regionala noder. Region Syd omfattar Skåne och Blekinge och samordnas av Sustainable Business Hub tillsammans med Malmö stad och IVL Svenska Miljöinstitutet. Ambitionen är att visa upp det bästa av regionen och stor vikt kommer att läggas på berättelsen om Sveriges utveckling, kopplat till hållbara lösningar där företag som kan bidra till en hållbar stad synliggörs och involveras.

Energimyndigheten finansierar och koordinerar regeringsuppdraget medan IVL Svenska Miljöinstitutet har fått uppdraget att driva export- och investeringsplattformen Smart City Sweden vidare.

Den allra viktigaste delen i satsningen är uppföljningen av de internationella besöken. En gemensam process tas fram i syfte att underlätta för svenska företag att få ut sina lösningar och därmed också bidra till att lösa urbana utmaningar lokalt runtom i världen.

För mer information om Smart City Sweden surfa in på https://smartcitysweden.com eller kontakta:

Linda Stafsing projektledare e-post: linda.stafsing@sbhub.se tfn: 072-356 80 00

📷

Comentarios


bottom of page