top of page

Svenska hållbara lösningar på export via Smart City Sweden


PRESSMEDDELANDE


Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen, som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer, välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.


Sedan 2017 har regeringsuppdraget Smart City Sweden välkomnat beslutsfattare och intressenter från hela världen som vill lära sig mer om svenska hållbara lösningar och hur de kan implementera dessa i sin lokala kontext. Besöksplattformen visar upp svenska lösningar inom miljö, energi, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra och bidra till svensk export.


- Svenska företag har utvecklat många innovativa lösningar inom smarta och hållbara städer som ligger i toppklass och som kan vara ett led i att uppnå målen för Agenda 2030. Genom Smart City Swedens arbete med att ta emot utländska besöksdelegationer – såväl fysiskt som digitalt - har kunskap och information om unika, hållbara svenska lösningar spritts över världen, säger Astrid Hackl, projektledare för den södra noden i Smart City Sweden.


Under 2020 tog Smart City Sweden emot 1700 besökare från 55 olika länder, mestadels online. De flesta kom från Asien och Sydamerika. Det är också där som behoven är som störst. Besökarna efterfrågar främst mobilitets- och avfallslösningar, tillgång till rent vatten och ren luft, förnyelsebar energi och smarta städer.


– Sverige har stor erfarenhet och många lösningar när det kommer till hållbarhet. Alla länder som har förbundit sig till Parisavtalet måste nå de mål som satts upp i Agenda 2030 och då krävs det att nya, hållbara lösningar implementeras. Sverige och svenska företag kan vara med och hjälpa till med det, säger Gina Aspelin Hedbring, projektledare för Smart City Sweden.


Besöken har resulterat i ett 20-tal studier och projekt runt om i världen. Svenska företag har bidragit med både tekniska lösningar och kunnande i studiernas genomförande och ett flertal projekt har redan realiserats. I Bogotá i Colombia och i Karu, Nigeria, har projekt som ska förbättra avfallshanteringen startats upp. Även i Goa i Indien har det genomförts en studie om avfallshantering där svenska experter nu tittar på möjligheterna att utvinna värme från förbränning i regionen. I Somaliland har fyra studier genomförts, bland annat har man installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller.


Läs mer om de olika studierna och projekten här: https://smartcitysweden.com/success-stories/


För mer information, kontakta:

Gina Aspelin Hedbring, projektledare: gina@smartcitysweden.com

Astrid Hackl, affärsutvecklare: astrid.hackl@sbhub.se


Besöks- och exportplattformen Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som drivs av IVL svenska miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.


Comments


bottom of page