top of page

Taiwanesisk delegation lärde sig mer om vätgas

I samband med deltagandet I ICLEI-kongressen i Malmö den 11-13 maj passade en delegation från staden Taoyuan (4:e största staden i Taiwan) på att lära sig mer om vätgas.Tihamer Hargitai från Catator i mitten.


I delegationen som leddes av vice borgmästare ingick även företrädare för miljö-, transport- och forskningsdepartement. Programmet, som hade planerats i samarbete med Smart City Sweden, byggde på önskemålen om inspiration, kunskap och företagsmöten.


Två experter från RISE inledde med att presentera var Sverige står idag, den forskning som pågår och gav flera exempel på projekt intressanta projekt såsom bla fossilfri produktion av stål (Hybrit och h2 green steel) samt Perstorp ABs satsning på metanoltillverkning av vätgas. Därefter följde presentationer av företagen Plagazi AB, som utvecklat en metod för kostnadseffektiv och storskalig grön vätgasproduktion ur avfall, brännbart/icke brännbart, avloppsslam men även farligt avfall och Catator AB, som specialiserat sig på katalysatorer och katalytisk processdesign och som utvecklat en teknik för framställning av vätgas från olika bränslen såsom etanol, metanol, biogas, ammoniak med mera.


Eftermiddagen avslutades med en presentation om varför Trelleborgs kommun, som har ambitioner att vara föregångare av klimatvänliga lösningar i Sverige, väljer att satsa på vätgas samt deras projekt och planer.


Vill du veta mer om Smart City Sweden och hur ditt företag kan dra nytta av uppdraget, kontakta Astrid Hackl på astrid.hackl@sbhub.se.


Komentarai


bottom of page