top of page

Träd utvärderas i Blue Green City Lab

Uppdaterat: 24 aug. 2021

I februari 2020 planterade ett gäng från Blue Green City Lab träd från Stångby Plantskola som ska utvärderas avseende rottillväxt och stresstålighet. Träden sattes i tre olika substrat: 1) torvjord, 2) lättviktssubstrat och 3) lättviktssubstrat blandat med biokol.


Nu ska tre av träden planteras i lådor på SLU Alnarp. Alla lådor har samma substrat för att man ska kunna utvärdera om det ursprungliga substratet har någon påverkan på trädens etablering senare.


Anna Lund på SLU förklarar att i röret går en tråd som kan mäta fuktigheten genom hela substratet.


Läs mer om Blue Green City Lab och de case som utvärderas i testbädden här:


I Blue Green City Lab ingår Malmö stad, Scandinavian Green Roof Institute, SLU, IVL, MKB och Sustainable Business Hub. Projektet finansieras delvis av Vinnova.
Comments


bottom of page