top of page

Vägleder företag om kemikalier

De började som en forskningsorganisation från Lunds universitet som i början på 2000-talet, i samarbete med Näringslivets Internationella Råd, undersökte hur förberedda företag var på att ställa om till en hållbar och säker kemikaliehantering runt om i världen. Det förelåg ett särskilt intresse för Indien som var en av de största marknaderna. Idag är Global Product Compliance (GPC) ett globalt företag som är aktivt i över 30 länder och 15 regioner, med kunskap om över 40 olika regelverk för kemikaliehantering i världen.


Vi ställde 5 frågor till Sheila Ghamkhar, Marketing Executive på GPC för att få veta mer om företaget.

Hej Sheila, kan du förklara för den som inte känner till GPC vad ni gör för något?

Kort sagt kan man säga att vi hjälper företag att förstå mycket komplexa regelverk för kemikalier, om det påverkar dem och hur de bör agera för att kunna fortskrida sin verksamhet. Vi vägleder företag om de behöver justera komponenterna i sina produkter för att de ska kunna säljas på befintliga eller nya marknader och hur en sådan omställning kan ske. Ibland händer det att myndigheter kräver nya laboratorieundersökningar för att säkerställa produktsäkerheten, då hjälper vi att genomföra studierna i enlighet med regelverken.


Ni har jobbat mycket med EU-förordningen REACH som handlar om kemiska ämnen, eller?

Ja, när REACH trädde i kraft 2007 var det många företag som vände sig till oss för råd och hjälp, eftersom det var avgörande om de kunde fortsätta sina verksamheter eller inte. Vi hjälpte över 600 företag, främst SME:er, att ställa om till säkrare kemikaliehantering i enlighet med EU REACH. EU REACH var det första stora steget till en säkrare och mer hållbar industri, vilket nu har spridit sig till andra länder och regioner i världen också. Uppkomsten av dessa regelverk är en del av utvecklingen men det kräver att samtliga aktörer ställer om och utvecklas också, oavsett storlek eller grad av resurstillgångar.


I vilket läge har ett företag nytta av att vända sig till er?

Företag kan till exempel vända sig till oss när de vill expandera till nya länder eller nya regioner som ligger utanför Sveriges eller Europas gränser, eller tvärt om. Det kan också vara så att företag redan är aktiva på en marknad och att regelverken eller kraven från myndigheter, produktionskvantiteten eller komponenterna i produkterna ändras. Det kan även ske förändringar i operativa processer, som företagens supply-chain eller omvärld då finns vi där och stödjer dem.


Vilka är era främsta marknader?

Europa och Indien är våra främsta marknader. Vi har dock ett väldigt varierat urval av kunder runt om i världen, vilket har varit drivkraften för oss att öka vår internationella kompetens och närvaro. Vi har dessutom varit den enda icke-statliga aktören som haft en bidragande och involverad roll i framtagningen av Indiens nya kemikalielagstiftning genom att förse ansvariga organ med bakgrundsrapporter och rådgivning. Det nya regelverket förväntas träda i kraft i år, vilket kommer bli ett stort kliv för Indien och men också vår industri.


Är företag inom alla branscher kunder hos er?

Ja, men framför allt företag som arbetar med rena kemikalier, kosmetik, sjukvårdsmateriel, jordbruksprodukter, bekämpningsmedel, gödningsmedel samt livsmedelsförpackningar och emballage.


Vill du veta mer om GPC? Gå till https://gpcregulatory.com/ eller besök GPC’s LinkedIn för mer information https://www.linkedin.com/company/global-product-compliance-gpc-group/mycompany/?viewAsMember=true .


Du kan också kontakta Sheila Ghamkhar direkt på sheila@eu.gpcregulatory.com.

תגובות


bottom of page