top of page

Vägledning kring val av blågrön lösningFör att underlätta valet av blågröna lösningar för byggherrar, fastighetsägare och kommuner har Blue Green City Lab tagit fram en broschyr som beskriver vilka nyttor nio olika lösningar har. Det är lösningar både för tak, väggar och markytor.


Beroende på byggprojekt eller fastighet kan en eller flera blågröna lösningar vara lämpliga för att möta de behov eller önskemål man har. Behöver ni lagra dagvatten?

Vill ni bidra till biologisk mångfald i staden? Vill ni ha ett vackert inslag på tomten? Eller kanske allt i ett? Du får en första genomgång av lösningar i broschyren. Om du är mer intresserad, titta in på Blue Green City Labs webbsida.


Blue Green City Lab är en testbädd i Malmö för blågröna lösningar. Hit kan leverantörer vända sig för att testa och utvärdera sina lösningar. Fastighetsägare, byggherrar och andra som vill installera blågröna lösningar kan få råd om vilken lösning som passar för ett specifikt projekt. De båda målgrupperna matchas med varandra för installation av pilotprojekt som kan utvärderas.


Comments


bottom of page