top of page

Välj träd efter plats - inte estetik


29 mars är det dags för tredje webbinariet i serien om stadsträd som arrangeras inom Blue Green City Lab. Gustav Nässlander på Scandinavian Green Roof Institute går igenom vad du ska tänka på när du planterar träd i staden. Vi ställde några frågor inför webbinariet.


På webbinariet kommer du att prata om hur man väljer träd efter situation och funktion. Hur ska man tänka där?

Det vi har att erbjuda våra träd i städerna är dåligt representerat i den svenska naturen. Vi måste ställa oss frågor i följande ordning. 1. VAD kan jag erbjuda i form av växtplats. 2. VILKA arter passar in på den typen av växtplats (ståndort). 3. Kan jag nyttja växtplatsen till fler FUNKTIONER? Och till sist: 4. Vilka ESTETISKA värden kan jag få ut sett till tidigare svar.


Finns det ett träd som man ska satsa på som är bättre än andra?

Nej, det är väldigt viktigt att vi vågar arbeta med en bred mångfald av träd i våra städer. Vi vet att nya trädsjukdomar kommer att göra entré i våra städer på grund av ett förändrat klimat och globaliseringen. Då måste vi rusta oss genom att ha en så bred flora som möjligt. Ju mer variation av trädarter vi har desto mer resilient är vår stad mot snabba omställningar och plötsliga förändringar.


Vad är det främsta felet som görs i dag när träd planteras i staden?

Oftast är det att man inte gett förutsättningar för trädets rotsystem att bre ut sig. Det vill säga, antingen är växtbädden inte anpassad för laster ovan och blir kompakterad eller så är den för liten för att trädet ska få den vatten-, närings- och luftbuffert som behövs.


Ett annat vanligt fel är att man först tar fasta på de estetiska effekter man vill att trädet ska bidra med, innan man ser till vilka förutsättningar man har att erbjuda trädet. Ett träd som valts för sin magnifika blomning men inte getts förutsättningar att växa kommer se tråkigt ut oavsett dess genetiska egenskaper att blomma vackert eller inte.

Säg att du är en bostadsrättsförening med en innergård som blir väldigt varm på sommaren. Vad är det första du skulle tipsa dem om att göra för att få en behaglig och mysig plats att vara på?

Först och främst skulle jag råda dem att göra förutsättningar för stora träd. Det vill säga bygga rejäla växtbäddar med egenskaper som eliminerar risk för kompaktering. Därefter hade jag planterat träd som växer snabbt och kan erbjuda skugga ganska omgående. De snabbväxande träden blir sällan allt för gamla och kompletteras med fördel med träd som växer långsamt men blir långlivade. Så när de första träden tagit ut sin rätt kan nya träd ta efter i successionen.


Något mer?

Om byggnaderna runt om innergården har mörka tak hade jag rekommenderat att anlägga gröna tak som har en stor effekt både på mikroklimatet på innergården men som också hjälper till att hålla temperaturen nere inne i byggnaden.


Om man bygger nytt, är det möjligt att sätta mindre träd på taket?

Ja, det är möjligt! Det krävs dock en viss mängd expertis för att få till ett bra resultat. Dels måste takets lastkapacitet anpassas för att kunna anlägga en tillräckligt omfattande växtbädd. Dessutom ställer det stora krav på rätt växtval då taket som växtplats är en relativt extrem situation helt utan kontakt med grundvatten. Men med det sagt finns det många goda exempel på lyckade trädplanteringar både på öppna tak och innergårdar på bjälklag.


Återstående webbinarier i serien om stadsträd

29 mars kl. 10.00-11.00 // Växtkvalitet och växtval

12 april kl. 10.00-11.00 // Inventering och förvaltningWebbinarierna hålls inom ramen för Blue Green City Lab som finansieras delvis av Vinnova.bottom of page