top of page

Vi letar partners och case till nytt projekt inom cirkulär bioekonomi

Uppdaterat: 19 nov. 2019


Efterfrågan på bioråvara är stor i dag och i takt med omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer den att öka ytterligare. Genom att tänka mer cirkulärt och hitta sätt att behålla bioråvaran i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt, kan vi säkra ett effektivt och optimalt utnyttjande av den hållbara biomassan och uppnå bättre lönsamhet.

Sustainable Business Hub, Gate 21 och Business Lolland-Falster driver ett förstudieprojekt, finansierat av Interrreg ÖKS, för att skanna potentiella utvecklingscase inom cirkulär bioekonomi. Målet är att utveckla en ny ansökan till Interreg ÖKS.

Det nya projektet ska visa på värdekedjor mellan

- framställningen av högvärdiga biobaserade produkter,

- energiproduktion och

- återförsel av näringsämnen till kretsloppet.

Vi strävar efter att identifiera fem konkreta case till ansökan, där privata, offentliga och akademiska partners arbetar tillsammans för att utveckla, demonstrera och utvärdera lösningar som bidrar till ett mer hållbart utnyttjande av bioråvaran. I casen kommer både svenska och danska aktörer att ingå.

Är du intresserad av att få veta mer eller delta i projektet?

Sustainable Business Hub är ansvarig för rekrytering av projektpartners och skanning av potentiella case i Sverige. Medlemmar i Sustainable Business Hub som är intresserade av att delta och har en idé om en inriktning för ett case, kan kontakta 

Cecilia Thapper projektledare, Sustainable Business Hub

tfn: 0733-34 76 33

📷

Comments


bottom of page