top of page

Visionsdokument för grön omställning i Greater Copenhagen antaget

PRESSMEDDELANDE


Greater Copenhagen Green, ett politiskt visionsdokument om grön omställning, har antagits av Greater Copenhagens styrelse. De 89 medlemsorganisationerna tar nu första steget mot ett samarbete om hållbar tillväxt och grön omställning i Sydsverige och Östdanmark.


I visionsdokumentet, eller chartern som det kallas, sätts den politiska inriktningen för samarbetet, målet är att insatserna för grön omställning, skapar hållbar tillväxt och placerar Greater Copenhagen i världseliten vad gäller utvecklingen av framtidens gröna lösningar.


- Greater Copenhagen ska vara en världsledande metropolregion, när det kommer till grön omställning och grön tillväxt. Vi vill samla offentliga och privata verksamheter, kunskapsorganisationer och andra intresserade kring våra gemensamma utmaningar och genom samarbete utveckla framtidens gröna lösningar, säger Greater Copenhagens ledamot Peter Danielsson, tillika kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.


Sustainable Business Hubs VD, Håkan Rosqvist, ser fram emot det fortsatta arbetet med att förverkliga chartern.


- Vi har fått ett otroligt positivt gensvar från de företag, universitet, kommuner och organisationer vi varit i kontakt med. Det finns ett stort driv för att utveckla gröna lösningar och göra Greater Copenhagen till pionjär inom området. Nu gäller det att inte tappa tempo utan gå vidare i processen.


Fyra temaområden Chartern består av fyra temaområden, kring vilka samarbetet ska samlas för att uppnå, en CO2-neutral, energieffektiv och klimatrobust metropolregion driven med cirkulär ekonomi.


I den gröna chartern presenteras också tolv insatsområden, från CO2-neutral värmeförsörjning till hållbara bränslen för flygfart och tung transport, till forskning om framtidens gröna lösningar.


Sustainable Business Hub koordinerar svenska sidan Sustainable Business Hub har, tillsammans med Region Skåne, koordinerat arbetet med chartern på den svenska sidan. Förutom att utveckla chartern har det inneburit att förankra innehållet hos företag, offentlig sektor och akademi. Sammanlagt har drygt 60 organisationer i Skåne och Halland varit involverade. 40 procent av medlemmarna i Sustainable Business Hub har deltagit i processen.För fler kommentarer, kontakta: Håkan Rosqvist, VD, Sustainable Business Hub e-post: hakan.rosqvist@sbhub.se, tfn: 0734-38 74 55


För mer information, kontakta: Anna Tibbelin, projektledare, Sustainable Business Hub e-post: anna.tibbelin@sbhub.se, tfn: 072-356 80 00

댓글


bottom of page