EC2i

European Cleantech Internationalization Initiative (EC2i) är ett konsortium av fem ledande cleantech-kluster som delar medlemskap i International Cleantech Network (ICN).

EC2i har som mål att utveckla konkreta partnerskap med mellanhänder i Kina och USA för att hjälpa små och medelstora företag, SMEs, att ta steget in på dessa marknader.

Dessa partners kommer att fungera som brobyggare som hjälper SMEs att integreras i lokala nätverk, samla företagsinformation och identifiera efterfrågan på hållbara lösningar. Projektets strategiska partners kommer också att ge en viktig inblick i de lokala marknaderna samt introducera SMEs till nyckelaktörer för att stödja utvecklingen av affärsrelationer. Matchmaking uppdrag kommer att organiseras för partners med målet att matcha utbud och efterfrågan av hållbara lösningar. Under det här tvååriga projektet kommer två uppdrag att äga rum i USA och två i Kina.

Kontaktperson:
Ben Jorgensen
Projektledare
e-post: ben.jorgensen@sbhub.se
tfn: 073-852 80 00

EC2is webbsida>>

Partners:

Tenerrdis (FR), TWEED (BE), CLEAN (DK), Green Tech Cluster (AT)

Extern finansiering: EU

 

This project has received funding from the European Union's Cosme programme under grant agreement No 783403

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!