Avslutade projekt

 • Accelerated Cleantech Export – increased potential through value chains (ACE)

  I projektet ska värdekedjor bildas för att miljöteknikföretag med kompletterande produkter och lösningar ska kunna exportera större systemlösningar t…

  Läs mer
 • Bioekonomi

  I projektet undersöks i vilken omfattning industrin i Skåne använder eller skulle kunna använda råvaror från förnyelsebara källor, har biprodukter el…

  Läs mer
 • Creating Competetive Jobs

  I projektet Creating Competetive Jobs hjälper forskare små- och medelstora företag i regionen med en idé som behöver utvecklas vidare och som i förlä…

  Läs mer
 • BiodiverCity 3

  I projektet ska gröna lösningar kommersialiseras.

  Läs mer
 • Energi Öresund

  Inom projektet skapades Green Cooperation Denmark-Sweden som är en Öresundsgemensam besökshanteringstjänst för miljöteknik genom vilken utländska del…

  Läs mer
 • FIRÖ

  FIRÖ

 • Future by Lund

  Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framt…

  Läs mer
 • Euroslam

  Projektet Euroslam bidrar till förbättrad slamhantering och anpassning av teknik för små och medelstora reningsverk i Polen, Litauen och Sverige. Pro…

  Läs mer
 • Jämställd regional tillväxt

  Projektet ger verktyg och vägledning för hur företag kan använda mångfald som styrka.

  Läs mer
 • InnoHeat

  InnoHeat (Innovation in District Heating) projektet bidrar till energieffektivisering och upprustning av föråldrade fjärrvärmesystem i Polen, Litauen…

  Läs mer
 • LOTS

  Håller ditt företag på, eller skulle vilja, utveckla miljöteknikinnovationer och behöver finansiering? Det finns pengar att hämta från EU för landsöv…

  Läs mer
 • Nerv

  Nätverk för energi- och resurseffektivisering (NERV) är ett internationaliseringsprojekt delfinansierat av Tillväxtverket. Projektet inriktar sig på…

  Läs mer
 • Projektnätverk kring Resurseffektivitet och Avfall

  Huvudsyftet med nätverkets initiativ och det föreslagna projektet är att omsätta och använda kunskapen och resultaten som kommit fram i tidigare Öste…

  Läs mer
 • REX - regional export i samverkan

  Målet med REX är att förkorta vägen till exportaffär för miljöföretagen och därigenom öka miljöexporten från södra och västra Sverige. För att nå dit…

  Läs mer
 • Scandinavian Cleantech Network

  Scandinavian Cleantech Network

 • SUD – den skånska modellen för hållbar stadsutveckling på export

  Sustainable Urban Development samlar företag och andra aktörer inom området Hållbar Stadsutveckling för att främja tillväxt, internationell konkurren…

  Läs mer
 • Innovation genom testbeds och innovationsupphandling

  Syftet med projektet är att undersöka, utveckla och konceptualisera hur efterfrågan, från både privat och offentlig sektor, på nya lösningar som förb…

  Läs mer
 • Urban Magma Vinnova

  Urban Magma är ett koncept för innovationsutveckling inom de urbana systemen VA, värme, kyla och avfallshantering. Målet är hitta ett effektivt syste…

  Läs mer
 • Vietnam

  Vietnam

 • VinnVäxt

  Sustainable Business Hub har tilldelats planeringsbidrag för att skriva en projektansökan om ett tioårigt projekt. Även ett konsortium kring Lunds Un…

  Läs mer
 • Waste to Resources

  Projektet Waste to Resources bidrar till ett bättre utnyttjande av avfall som värdefull resurs i Polen, Tyskland och Sverige. Projektet riktar in sig…

  Läs mer
 • Öresund Smart Cities Hub

  Begreppet Smart Cities innebär att IT och befintliga data nyttjas för att lösa klimat-, miljö-,energi- och infrastrukturella utmaningar i städer och…

  Läs mer