Avslutade projekt

 • Accelerated Cleantech Export – increased potential through value chains (ACE)

  I projektet ska värdekedjor bildas för att miljöteknikföretag med kompletterande produkter och lösningar ska kunna exportera större systemlösningar t…

  Läs mer
 • BiodiverCity 3

  I projektet ska gröna lösningar kommersialiseras.

  Läs mer
 • Bioekonomi

  I projektet undersöks i vilken omfattning industrin i Skåne använder eller skulle kunna använda råvaror från förnyelsebara källor, har biprodukter el…

  Läs mer
 • Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

  Projektet Cleantech TIPP ska främja innovation inom cleantech (ny teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ). Detta ska ske…

  Läs mer
 • Creating Competetive Jobs

  I projektet Creating Competetive Jobs hjälper forskare små- och medelstora företag i regionen med en idé som behöver utvecklas vidare och som i förlä…

  Läs mer
 • Delad energi är dubbel energi

  Hamnen i Malmö visar vägen för en cirkulär och grön ekonomi genom så kallad industriell symbios. Målet är en effektivare energiförsörjning mellan för…

  Läs mer
 • Energi Öresund

  Inom projektet skapades Green Cooperation Denmark-Sweden som är en Öresundsgemensam besökshanteringstjänst för miljöteknik genom vilken utländska del…

  Läs mer
 • Euroslam

  Projektet Euroslam bidrar till förbättrad slamhantering och anpassning av teknik för små och medelstora reningsverk i Polen, Litauen och Sverige. Pro…

  Läs mer
 • FIRÖ

  FIRÖ

 • Future by Lund

  Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framt…

  Läs mer
 • Greater Copenhagen Matchmaker

  En förstudie för att skapa en partnergrupp för en ansökan till Interreg ØKS program Sysselsättning.

  Läs mer
 • InnoHeat

  InnoHeat (Innovation in District Heating) projektet bidrar till energieffektivisering och upprustning av föråldrade fjärrvärmesystem i Polen, Litauen…

  Läs mer
 • Jämställd regional tillväxt

  Projektet ger verktyg och vägledning för hur företag kan använda mångfald som styrka.

  Läs mer
 • LOTS

  Håller ditt företag på, eller skulle vilja, utveckla miljöteknikinnovationer och behöver finansiering? Det finns pengar att hämta från EU för landsöv…

  Läs mer
 • Nerv

  Nätverk för energi- och resurseffektivisering (NERV) är ett internationaliseringsprojekt delfinansierat av Tillväxtverket. Projektet inriktar sig på…

  Läs mer
 • REX - regional export i samverkan

  Målet med REX är att förkorta vägen till exportaffär för miljöföretagen och därigenom öka miljöexporten från södra och västra Sverige. För att nå dit…

  Läs mer
 • Projektnätverk kring Resurseffektivitet och Avfall

  Huvudsyftet med nätverkets initiativ och det föreslagna projektet är att omsätta och använda kunskapen och resultaten som kommit fram i tidigare Öste…

  Läs mer
 • Scandinavian Cleantech Network

  Scandinavian Cleantech Network

 • SUD – den skånska modellen för hållbar stadsutveckling på export

  Sustainable Urban Development samlar företag och andra aktörer inom området Hållbar Stadsutveckling för att främja tillväxt, internationell konkurren…

  Läs mer
 • Innovation genom testbeds och innovationsupphandling

  Syftet med projektet är att undersöka, utveckla och konceptualisera hur efterfrågan, från både privat och offentlig sektor, på nya lösningar som förb…

  Läs mer
 • Urban Magma Vinnova

  Urban Magma är ett koncept för innovationsutveckling inom de urbana systemen VA, värme, kyla och avfallshantering. Målet är hitta ett effektivt syste…

  Läs mer
 • Vietnam

  Vietnam

 • VinnVäxt

  Sustainable Business Hub har tilldelats planeringsbidrag för att skriva en projektansökan om ett tioårigt projekt. Även ett konsortium kring Lunds Un…

  Läs mer
 • Waste to Resources

  Projektet Waste to Resources bidrar till ett bättre utnyttjande av avfall som värdefull resurs i Polen, Tyskland och Sverige. Projektet riktar in sig…

  Läs mer
 • Öresund Smart Cities Hub

  Begreppet Smart Cities innebär att IT och befintliga data nyttjas för att lösa klimat-, miljö-,energi- och infrastrukturella utmaningar i städer och…

  Läs mer