BiodiverCity 3

BiodiverCity 3 bygger vidare på erfarenheter från BiodiverCity 1 och 2 då biotoper byggdes på olika platser i Malmö. I BiodiverCity 3 ska pilotcasen utvärderas med avseende på ekologi, ekonomi, teknik, drift, upplevelse och organisation för genomförande. Malmö stad kommer att bygga ytterligare biotoper i BiodiverCity 3.

Sustainable Business Hub ansvarar i projektet för att sätta ihop värdekedjor av företag som kan ta fram gröna lösningar som ska kommersialiseras. Lösningarna är tänkta att standardiseras och erbjudas som paket för att underlätta för fastighetsägare att välja t ex en innergård med skogsbiotop i stället för en traditionell innergård.

Casen i tidigare projekt är grunden för produkter som är tänkta att kommersialiseras. Innergård med skogsbiotop, strandängstak och cykelparkering med biotop och dagvattenfördröjning är några exempel på gröna lösningar som har tagits fram. I de tidigare projekten har man också konstaterat att det finns en efterfrågan på lösningarna. I BiodiverCity 3 planerar MKB, Stadex, Briggen och Hauschild + Siegel alla att anlägga biotoper inom sina fastigheter.

Läs artikel i Fastighetstidningen>>

Läs mer om BiodiverCity här>>

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Malmö stad (projektledare), Sustainable Business Hub, White, WSP, Tyréns, SLU, Sydväst Arkitektur & Landskap, Stadex, Scandinavian Green Roof Institute, MKB, Melica, InnoVentum, IVL Svenska Miljöinstitutet, Hauschild + Siegel Architecture, Ekologigruppen, Byggros, Briggen och Ambius.

Extern finansiering: Vinnova.

Foto: Scandinavian Green Roof Institute

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!