Bioekonomi

I projektet undersöks i vilken omfattning industrin i Skåne använder eller skulle kunna använda råvaror från förnyelsebara källor, har biprodukter eller avfall som skulle kunna användas av andra industrier och i vilken omfattning de efterfrågar produkter (material, kemikalier) ursprungligen baserade i förnyelsebara råvaror.