Accelerated Cleantech Export – increased potential through value chains (ACE)

I projektet ska värdekedjor bildas för att miljöteknikföretag med kompletterande produkter och lösningar ska kunna exportera större systemlösningar tillsammans. I stället för att varje enskilt företag säljer sin del i en stor lösning ska en grupp av företag tillsammans kunna erbjuda mer av ”one stop sale”.

Under projektets gång är tanken att företagen ska använda gemensamma resurser för att hitta kunder och agenter i utlandet, ta fram erbjudanden och marknadsföringsmaterial.

När värdekedjorna har bildats kommer teknikkonsulter att bjudas in för att presentera projekt som där konsulterna behöver produkter och tjänster från miljöteknikföretagen för att kunna realisera projekten.

Värmeteknik, biogas, energieffektivisering och hållbar stadsutveckling är tänkbara områden att skapa värdekedjor kring.

Kontaktperson:
Ben Jorgensen
Projektledare
e-post: ben.jorgensen@sbhub.se
tfn: 073-852 80 00

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare).

Extern finansiering: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!