Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

Projektet Cleantech TIPP ska främja innovation inom cleantech (ny teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ). Detta ska ske genom intelligent offentlig upphandling från kommunerna i Öresundsregionen. Projektet arbetar med tre teman: klimatanpassning, innovation i avfallssektorn och industriell symbios, och använder sig avmarknadsdialog och offentligt-privat innovationssamarbete (OPI).

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Gate 21 (projektledare), Sustainable Business Hub, Länsstyrelsen Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Processio, Lunds universitet, Climate Kic Nordic, Concito, Dansk Symbiose Center, AAU-BOFA, Teknologisk Institut, Dansk Hydraulisk Institut, Malmö stad, Helsingborgs stad, Sysav Utveckling, NSR, Höje å vattenråd, Københavns Kommune, Fredriksberg Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Allerød Kommune, Fredensborg Kommune och Albertslund Kommune.

Extern finansiering: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrack.

 

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!