Creating Competetive Jobs

Creating Competetive Jobs

I projektet Creating Competetive Jobs hjälper forskare små- och medelstora företag i regionen med en idé som behöver utvecklas vidare och som i förlängningen ska kunna generera nya arbetstillfällen.

Under ett halvår får varje företagare som valts ut en projektanställning vid ett lärosäte och en forskare som handledare. Handledaren är specialkunnig på det område som företagen verkar inom och på den specifika idé som de har valt att utveckla i sin ansökan.

Femton företag fick i mars 2014 besked om att de kunde flytta in på Lunds universitet, Malmö högskola eller något av tre danska universitet för att få utveckla sin företagsidé med hjälp av forskarna. En fjärdedel av företagen, fyra stycken, är miljöteknikföretag som är medlemmar i Sustainable Business Hub:

Bioprocess Control Sweden AB ska utveckla en webb-baserad applikation tillsammans med forskare från institutionen Bioteknik på LTH, i syfte att effektivisera produktionen av biogas -en förnybar och miljövänlig energiresurs.

Norups Gård Bioraff AB ska tillsammans med forskare på Bioteknik LTH arbeta fram en helhetslösning för biogasproduktion och effektiv vattenrening.

EkoBalans Fenix AB ska utvinna fosfor från reningsverk genom att bygga fosforutvinningsanläggningar samt framställa gödselprodukter där fosforn är en råvara, med hjälp av forskare inom kemiteknik på Lunds tekniska högskola.

EVU Energi & VVS Utveckling AB ska utveckla sina energitjänster tillsammans med forskare från DTU (Danmarks Tekniska Universitet) på institutionen Facilities Management. Syftet är att erbjuda fastighetsägare och förvaltningsbolag en helhetslösning som säkerställer energieffektiva byggnader med bra inomhusklimat, vid renovering av miljonprogrammet.

Kontaktperson:
Per Flink
projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

För mer information: www.ccjobs.se

Partners: Lunds Universitet/LU Open (projektledare), Sustainable Business Hub, Köpenhamns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Malmö Högskola, inSPIRe FOOD, Företagarna, Connect Denmark, Connect Skåne och Handelskammaren.

Extern finansiering: Interreg IV A/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden