Delad energi är dubbel energi

Hamnen i Malmö visar vägen för en cirkulär och grön ekonomi genom så kallad industriell symbios. Målet är en effektivare energiförsörjning mellan företag i hamnen där restflöden utnyttjas som resurser. Ett starkare samarbete mellan aktörer i hamnområdet ger nya affärsmöjligheter och grön tillväxt i Malmö.

Malmös hamnområde är hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering, här finns många stora industrier och området är i en expansiv fas. Detta skapar otroligt stora möjligheter för att planera ett hamnområde som ska utvecklas hållbart. I detta projekt fortsätter processen där hamnen ska visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios. Fokus ligger på energisystemen och utnyttjande av restvärmeflöden.

I första steget öppnades dialogen upp mellan olika aktörer, om hur en aktörs avfall kan bli en annans resurs. Nu ska möjligheterna till symbios tas till vara genom att identifiera storlek på flöden och hur de kan utnyttjas, titta på lösningar för en ökad övergång från fossil till förnybar energi samt identifiera nya gemensamma lösningar och verktyg. Målet är att skapa ett demonstrationsområde för en hållbar hamn som kan användas för att testa cleantech-lösningar.

Sustainable Business Hub roll i projektet är att undersöka hur hamnen kan bli en testarena för miljötekniklösningar. Man kommer i det sammanhanget inte bara att titta på konkreta installationer utan också nya affärsmodeller och nya sätt att arbeta ihop.

Kontaktperson Sustainable Business Hub:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Partners: Malmö stad (projektledare), Sustainable Business Hub, E.ON, Linköpings universitet, WSP, Sysav, SLU, Gyllebo gödning,  CMP, VA Syd,  Lantmännen och Norcarb Engineered.

Extern finansiering: Vinnova

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!