Euroslam

Euroslam

Projektet Euroslam bidrar till förbättrad slamhantering och anpassning av teknik för små och medelstora reningsverk i Polen, Litauen och Sverige.

Projektet arbetar med biogasutvinning ur avloppsslam och genomför bl a tester för energiomvandling till värme, elektricitet och bränsle. I ett tredje steg arbetar projektetdeltagarna med återföring av rötrester som biogödsel på jordbruksmark.

Besök projektets webbsida>>

Kontaktperson:
Kamil Zajaczkowski
projektledare
e-post: kamil.zajaczkowski@sbhub.se
tfn: 073-334 76 31

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare) Höganäs, Hörby och Östra Göinge kommuner, Silale kommun i Litauen, samt Koscierzyna kommun och Polish Biogaz Association i Polen.

Extern finansiering: Interreg Södra Östersjöprogrammet/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden