FUTURE

FUTURE ska kvalificera utvecklingen av framtidens intelligenta energi- och resurssystem så att de baseras på hållbara energislag och återanvända material.

Projektet består av sju visionära fallbaserade samarbeten mellan de tre regionerna inom Greater Copenhagen. De sju fallen testar och demonstrerar olika tekniker, verktyg eller affärsmodeller inom hållbar energi eller resursanvändning.


HÅLLBAR ENERGI

FUTURE ska:

  • utnyttja, integrera och lagra hållbar energi på ett bättre sätt för att skapa ett flexiblare energisystem
  • främja energieffektiva lösningar för byggnader

Vi ska därför utforma lösningar och infrastruktur som kan bygga broar mellan å ena sidan behovet av leveranssäkerhet och å andra sidan det faktum att hållbara energislag ofta är fluktuerande.


RESURSANVÄNDNING

FUTURE ska:

  • öka resurseffektiviteten och leda till en cirkulär omställning av samhället
  • förlänga livslängden för material samt återanvända avfall och restprodukter så att de inkluderas i nya kretslopp
  • begränsa produktionen av jungfruliga (nya) material och därmed också energianvändningen.

Projektet visar hur man kan styra produkt- och materialströmmar på lokal nivå och därmed främja ett intelligent materialutnyttjande.


MÅL

Projektet ska utveckla och cementera den styrkeposition som Greater Copenhagen redan har inom energi- och resursområdet. Vi vill förstärka sektorns företagsaktörer, säkra kunskapsdelningen och värdeskapandet. Målet är att de visionära fallbaserade samarbetena ska leda fram till utveckling av nya och genomslagskraftiga lösningar som kan omsättas till konkreta lösningar i framtidens energi- och resurssystem.

Sustainable Business Hub ansvarar för att projektleda fallen på svenska sidan: 

Fall 1:  Cirkulära lösningar genom integrering mellan energi, resurser och avfall
Fall 2:  Energioptimering genom Smart Grid i byggnader 
Fall 3:  Ectogrid - Att skapa värden av delade och balanserade energiflöden för sjukhus

Under Sustainable Busieness Hubs ansvar finns också att kommunicera det tvärgående arbetet mellan Sverige och Danmark mellan parterna inom projekten samt exponera projektets gång externt.   

Projekts varaktighet: 1 februari 2018 - 31 januari 2021.

Kontaktpersoner:
Cecilia Thapper
projektledare
e-post: cecilia.thapper@sbhub.se
tfn: 073-33 476 33

Lars Persson
Projektkoordinator
e-post: lars.persson@sbhub.se
tfn: 073-334 76 31

Partners: Gate 21 (projektledare), Region Hovedstaden, Region Skåne, Region Sjælland, Sustainable Business Hub Scandinavia AB, Danmarks Tekniske Universitet, SEAS-NVE A.m.b.a, REFA Energi A/S, HeatPlan A/S, Kalundborg Kommune, Balslev Radgivende lngeniører A/S, Schneider Electric Danmark A/S, Lendager Strategy, RambøII Danmark A/S, AffaldPlus I/S, Aalborg Universitet, Lunds kommun, Bofa – Bornholms avfallsbehandling, E.ON Sverige AB och Skånes Universitetssjukhus.

Extern finansiering: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Mer information hittar du HÄR>>

 

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!