Greater Copenhagen Matchmaker

Genom förstudien ska Sustaianble Business Hub och CLEAN utveckla en partnergrupp för att ta fram en ansökan till Interreg ÖKS program Sysselsätning. Den ansökan kommer att fokusera på ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag inom miljöteknik och resurseffektivitet. I förstudien kommer Sustainable Business Hub att kartlägga dessa typer av företag i Skåne. CLEAN har redan kartlagt företagen på danska sidan.

Vi kommer att involvera företag genom att arrangera 1-2 workshops i Danmark och Sverige. På workshopparna vill vi undersöka och bestämma vilken typ av stöd och utbildning för gränsregionalt samarbete och vilka gränsregioner som är mest intressant för företagen.


Projektperiod: 25 maj 2018 - 30 september 2018

Kontaktperson:
Ben Jorgensen
Projektledare
e-post: ben.jorgensen@sbhub.se
tfn: 073-852 80 00

Partners: CLEAN

Extern finansiering: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!